Ban tuyên giáo

Ban tuyên giáo

16/12/2014 07:00 666 lượt xem

Email: bantuyengiaoqb@gmail.com

Thông tin về lãnh đạo:
Đ/c: Chu Thị Mai Yên - Trưởng ban tuyên giáo
Điện thoại: 0989.941.969

Chức năng:
- Là cơ quan tham mưu của Huyện ủy, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Huyện ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, xuất bản văn hóa, văn nghệ , khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.

Nhiệm vụ:
- Nghiên cứu, đề xuất.
 - Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:
 - Thẩm định, thẩm tra: Đề án của các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức đoàn thể của huyện có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, khoa giáo, lịch sử Đảng trước khi trình bày Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy. 
 - Phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy giao
 

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập