Hoạt động Ngân hàng CSXH Quản Bạ

Chương trình tín dụng chính sách đặc thu hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020

29/08/2017 07:00 136 lượt xem

 Ngày 03/7/2017 Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội đã có văn bản số 2925/NHCS-TDNN, Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định tại Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2017-2020.
1. Đối tượng và mục đích sử dụng vay vốn
* Đối tượng:
- Đối tượng khách hàng được vay vốn để tạo đất sản xuất hoặc chuyển đổi nghề bao gồm:
+ Hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo (kể cả vợ hoặc chồng là người dân tộc thiểu số) ở các thôn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi (hiện nay, thực hiện theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017);
+ Hộ nghèo (gồm cả dân tộc kinh) ở xã vùng III, thôn đặc biệt khó khăn.
Các đối tượng trên là hộ nghèo theo tiêu chí hộ nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; sinh sống bằng nghề nông, lâm nghiệp; chưa có hoặc thiếu đất sản xuất theo hạn mức bình quân chung do UBND tỉnh quy định; chưa được hưởng chính sách của Nhà nước hỗ trợ về đất sản xuất.
- Đối tượng khách hàng được vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh là hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn; có phương án sản xuất, kinh doanh.
* Mục đích sử dụng vốn vay:
Người vay chỉ được vay vốn để sử dụng vào 01 trong các mục đích sau:
- Đối với người vay vốn để tạo đất sản xuất: Vốn vay được sử dụng vào việc chi phí khai hoang, phục hóa, cải tạo đất sản xuất hoặc tự nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất sản xuất.
- Đối với người vay vốn để chuyển đổi nghề hoặc để phát triển sản xuất, kinh doanh: Vốn vay được sử dụng để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh ngành nghề không trái pháp luật (như: Mua sắm máy móc, công cụ sản xuất, dịch vụ nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp, buôn bán…).
2. Mức cho vay tối đa
Người vay có thể vay một hoặc nhiều lần nhưng tổng dư nợ cho vay không vượt quá mức cho vay tối đa áp dụng đối với hộ nghèo trong từng thời kỳ (hiện nay, mức dư nợ cho vay tối đa đối với hộ nghèo là 50 triệu đồng/hộ).
3. Thời hạn cho vay tối đa
Thời hạn cho vay tối đa là 10 năm. Căn cứ vào chu kỳ sinh trưởng (kỳ luân chuyển vốn) của đối tượng vay, khả năng trả nợ của người vay.
Riêng đối với người vay vốn để tạo đất sản xuất thì ngoài các căn cứ nêu trên, còn phải căn cứ vào thời hạn còn lại được sử dụng đất sản xuất của hộ vay và ngân hàng chỉ xem xét cho vay khi thời hạn còn lại được sử dụng đất sản xuất bằng hoặc lớn hơn thời hạn cho vay đã thỏa thuận nêu trên.
4. Lãi suất cho vay
- Lãi suất cho vay bằng 50% lãi suất cho vay hộ nghèo trong từng thời kỳ (hiện nay, là ½ của 0,55% = 0,275%/tháng).
- lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay (0,275% x 130%=0,3575%/tháng).
- Người vay được miễn lệ phí làm thủ tục hành chính khi vay vốn.
5. Phương thức cho vay
Thực hiện phương thức cho vay trực tiếp có ủy thác một số nội dung công việc trong trong quy trình cho vay cho các tổ chức Hội đoàn thể (gồm: Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) và thông qua Tổ tiết kiệm & vay vốn (TK&VV). Hộ được vay vốn là thành viên Tổ tiết kiệm & vay vốn. Cơ chế ủy thác cho vay được thực hiện như cho vay đối với hộ nghèo.
Việc giải ngân cho vay theo hướng dẫn này được thực hiện đến hết ngày 31/12/2020.
Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 2085 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục tiêu cụ thể góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi từ 3% đến 4%/năm. Bên cạnh đó, giải quyết đất sản xuất, chuyển đổi nghề cho trên 80% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn thiếu đất sản xuất; cơ bản giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho hộ dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo sống phân tán ở vùng đặc biệt khó khăn. Nguyên tắc thực hiện là hỗ trợ trực tiếp đến hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn. Đảm bảo công khai minh bạch, đúng đối tượng; các hộ được hỗ trợ phải sử dụng vốn đúng mục đích./.


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập