Chính trị

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quản Bạ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024- 2029.

06/06/2024 10:11 54 lượt xem

Sáng ngày 5/6, đúng 8h00 phút tại hội trường Trung tâm huyện Quản Bạ đã long trọng diễn ra phiên khai mạc Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quản Bạ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024- 2029. Dự về phía tỉnh có đồng chí Dương Thị Ánh Phượng, Phó Chủ tịch UB MTTQ VN tỉnh; về phía huyện Quản Bạ dự có đồng chí Đỗ Văn Hùng, UV BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ Quản Bạ; đồng chí Lò Sỉ Chảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ- Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hạng Dương Thành, PBT- Chủ tịch UBND huyện; cùng dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND- UBND huyện. Cùng dự có các ngành, thành viên Ban chỉ đạo Đại hội các tổ chức chính trị xã hội huyện; lãnh đạo cơ quan ban, ngành huyện.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quản Bạ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024- 2029.
Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng cờ tại Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quản Bạ khoá XIX, nhiệm kỳ 2019- 2024 nhấn mạnh: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của huyện trong nhiệm kỳ 2019-2024 đã phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường; tinh thần dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Tại Đại hội lần này các đại biểu có trách nhiệm lựa chọn các ông, bà tiêu biểu để hiệp thương cử vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XX, huyện nhiệm kỳ 2024- 2029 có đủ phẩm chất đạo đức, trí tuệ, năng động, sáng tạo, đoàn kết, tâm huyết và đủ sức lãnh đạo. Đồng thời, hiệp thương đoàn đại biểu để tham dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội tiến hành hiệp thương cử 51 ủy viên UB MTTQ khóa XX, nhiệm kỳ 2024- 2029.

Nhiệm kỳ 2019- 2024, khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh cao cả của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương. Hoạt động của MTTQ VN các cấp tại huyện đã đạt được nhiều kết quả tiêu biểu: Triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thi văn minh” “Người VN ưu tiên dùng hàng VN”.  Phối hợp vận động xây dựng quỹ vì người nghèo huyện được hơn 2,5 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 154 nhà Đại đoàn kết. Đã triển khai xây dựng 477 ngôi nhà theo QĐ 1953 BTV Tỉnh uỷ.  Kêu gọi hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 được trên 950 triệu đồng; vận động Nhân dân hỗ trợ trên 64 tấn rau củ quả cho 05 quận tại TP Hà Nội và khu vực cách ly tại huyện Vị Xuyên, TP Hà Giang. Phối hợp với HĐND huyện, các ban HĐND huyện tham gia giám sát 26 cuộc; tham gia với VKS Nhân dân giám sát 19 cuộc. Hàng năm tổ chức tốt ngày Đại đoàn kết tại 107 thôn, tổ dân phố. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chương trình, Đề án của tỉnh, huyện như: CTVT, cải tạo chuồng trại chăn nuôi, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; xoá bỏ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân các dân tộc tại huyện được UB MTTQ VN và các thành viên thực hiện có chiều sâu.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại Đại hội.

Tại Đại hội đã có nhiều bài tham luận mang tính xây dựng cao liên quan đến các nội dung: Công tác phối hợp giữa UB MTTQ các cấp với UBND các cấp; công tác phối hợp UB MTTQ các cấp với thành viên các cấp. Việc triển khai thực hiện khu dân cư kiểu mẫu, CTVT, cải tạo chuồng trại chăn nuôi; việc thực hiện xoá bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân các dân tộc. Phát triển kinh tế gắn với xây dựng khu vực phòng thủ huyện…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Dương Ánh Phương, Phó Chủ tịch UB MTTQ VN tỉnh và đồng chí Lò Sỉ Chảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ- Chủ tịch HĐND huyện biểu dương những kết quả trong nhiệm kỳ 2019- 2024 của UB MTTQ VN các cấp tại huyện đã đạt được. Và đề nghị: Trong nhiệm kỳ 2024- 2029, UBMTTQ VN và các thành viên tại huyện cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền tập hợp đoàn kết trong Nhân dân các dân tộc tại huyện; tiếp tục đổi mới hình thức hoạt động, nâng cao chất lượng, trọng tâm gắn việc thực hiện với NQ TW 4 khoá XII, XIII và 08 lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi người lên thăm tỉnh Hà Giang. Tập trung hướng mạnh về cơ sở, thực hiện đảm bảo chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận theo Luật và Điều lệ của MTTQ; quan tâm đến công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng hoạt động Mặt trận Tổ quốc cấp xã, thị trấn. Kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước những âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động nhằm phát huy vai trò, chủ thể của người dân. Quan tâm đến công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt; thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở; nêu cao vai trò người có uy tín trong cộng đồng tham gia Mặt trận Tổ quốc. Động viên Nhân dân sáng tạo trong phát triển kinh tế; giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc để thu hút khách du lịch, đồng thời tích cực xoá bỏ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu theo tinh thần Đề án số 16 BTV Huyện uỷ. Hàng năm tổ chức tốt ngày Đại đoàn kết tại các thôn, tổ dân phố để bàn về những vấn đề liên quan đến cuộc sống của người dân, kịp thời biểu dương khen thương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác Mặt trận nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện.

Trên tinh thần dân chủ, Đại hội đã tiếp hành hiệp thương cử ra 51 Uỷ viên UB MTTQ VN huyện Quản Bạ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024- 2029; hiệp thương Ban Thường trực UB MTTQ VN huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024- 2029; hiệp thương Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Hà Giang. Với sự tín nhiệm cao của Đại hội, ông Ly Văn Minh được Đại hội hiệp thương giữ chức Chủ tịch UB MTTQ VN huyện Quản Bạ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024- 2029.

Sau 1 ngày làm việc trách nhiệm, dân chủ, Đại hội đại biểu MTTQ VN huyện Quản Bạ lần thứ XX đã hoàn thành các nội dung chương trình. Đại hội đã thông qua Nghị quyết với 09 chỉ tiêu cụ thể và chương trình hành động thực hiện cho toàn nhiệm kỳ 2024- 2029.

Hoàng Chính

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập