Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Học Bác từ tư tưởng, đạo đức đến phong cách làm việc và noi gương.

02/08/2021 09:08 45 lượt xem

Nguyễn Ái Quốc là vị lãnh tụ tài tình trong các cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam, hệ thống tư tưởng của Người là tài sản quý báu, vô giá đối với Đảng cộng sản và dân tộc Việt Nam. Bác từng dạy “Một người cán bộ tốt phải có đạo đức cách mạng nếu không có đạo đức cách mạng thì khó thành công. Muốn có đạo đức cách mạng phải có 5 điều Trí - Tín - Nhân - Dũng – Liêm”. Thấm nhuần tư tưởng đó của Người và thực hiện cụ thể hóa Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016- 2021” cán bộ, viên chức của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang luôn học Bác từ tư tưởng, đạo đức đến phong cách làm việc và noi gương. Qua đó, hàng năm công tác nghiệp vụ, chuyên môn và chất lượng thực thi nhiệm vụ của cơ quan luôn được nâng cao.

Học Bác từ tư tưởng, đạo đức đến phong cách làm việc và noi gương.
Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch huyện Quản Bạ họp chuyên đề triển khai nội dung Chỉ thị 05 – CT/TW (Ảnh tư liệu)

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang có 24 viên chức. Xác định là cơ quan thuộc khối tuyên truyền của huyện Quản Bạ thực hiện nhiệm vụ trên mặt trận thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch. Ban giám đốc cơ quan đã quán triệt nghiêm túc đến từng cán bộ, viên chức trong đơn vị về nội dung của Chỉ thị số 05- CT/TW " Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cơ quan, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cán bộ, viên chức trong đơn vị.

Trao đổi về nội dung này Ông Viên Thế Tuân, Giám đốc Trung Tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang cho biết: Với đặc thù là cơ quan tuyên truyền, số lượng cán bộ, viên chức khá đông, chính vì vậy việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị được Ban giám đốc cơ quan triển khai đến cán bộ, viên chức thông qua các cuộc họp chuyên đề của cơ quan. Trong đó, hàng tuần các tổ, đội xây dựng kế hoạch thực hiện công việc sát với định hướng và các văn bản của cấp trên chỉ đạo. Hàng quý và cuối năm chúng tôi tập trung nhiều thời gian để đánh giá, kiểm điểm trên tinh thần phê bình và tự phê bình đối với những kết quả đã đạt được, những điểm còn tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của tập thể cơ quan và từng cán bộ, viên chức của đơn vị. Qua đó, kịp thời tuyên dương các cán bộ có tinh thần tham mưu đúng, trúng và làm việc với tinh thần cống hiến, đổi mới, sáng tạo. Đồng thời nhắc nhở những cán bộ còn chưa sát sao với công việc.

       Cùng với đó, việc tổ chức triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 8 lời Bác Hồ căn dặn các dân tộc tỉnh Hà Giang đã thu hút được sự tham gia tích cực từ cán bộ, viên chức của Trung tâm. Thực hiện có hiệu quả nội dung này, trước hết Ban giám đốc của đơn vị luôn đoàn kết, thống nhất, nêu gương trong công tác tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của tỉnh, huyện và chủ động đổi mới, linh hoạt trong công tác lãnh đạo đơn vị thực hiện đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ. Hàng năm, qua đánh giá và theo dõi 100% cán bộ, viên chức đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên, kết quả thực hiện công việc cũng được thể hiện rõ ràng trên tất cả các mặt, cụ thể trong 6 tháng đầu năm 2021: Công tác truyền thanh, truyền hình, đội ngũ phóng viên đã thu thập và khai thác tin bài gửi xuống Đài PTTH tỉnh được 300 tin, 123 bài, tăng 44 bài so với cùng kỳ năm 2020. Xây dựng được 48 chương trình truyền thanh, 24 chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đạt 100% so với cùng kỳ năm 2020. Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên hệ thống phát thanh huyện được 708 lượt. Công tác tuyên truyền lưu động thực hiện được 212 buổi tại các điểm chợ phiên và các xã thị trấn thu hút trên 51.300 lượt người nghe. Cùng với đó, các công tác về văn nghệ, thể thao, du lịch được quan tâm thực hiện đạt và vượt kế hoạch, chỉ tiêu của cơ quan.

       Chị Hoàng Thị Mến, viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch huyện Quản Bạ chia sẻ: Để thực hiện tốt Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị gắn với 8 lời Bác Hồ căn dặn, bản thân tôi đã nghiêm túc thực hiện tốt các nội dung trong Chỉ thị và áp dụng sát với thực tiễn trong nhiệm vụ chuyên môn, trong đó quan tâm đến việc đảm bảo giờ giấc công vụ; tác phong lề lối làm việc; tinh thần trách nhiệm đối với từng nhiệm vụ của đội và của cơ quan.

       Dưới sự soi rọi của tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác- Lê Nin và Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị cùng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, đặc biệt là của Huyện ủy- HĐND- UBND- UBMTTQ VN huyện Quản Bạ, sự nỗ lực, không ngừng cố gắng của tập thể cán bộ, viên chức Trung tâm. Giai đoạn 2016- 2021, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch huyện Quản Bạ luôn được các cấp đánh giá cao và vinh dự dành được nhiều giấy khen của tỉnh, của huyện như: Năm 2016 Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Năm 2017 Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Hà Giang tặng giấy khen đã có thành tích xuất xắc trong phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền. Năm 2018 Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen đã thành tích xuất sắc trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quản Bạ và có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2019 UBND huyện tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong diễn tập chiến đấu phòng thủ Thị trấn Tam Sơn gắn với Trung tâm VHTT&DL huyện. Năm 2020 Ban chấp hành Đảng bộ huyện tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, chuẩn bị, phục vụ, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Năm 2021 Chủ tịch UBND huyện về thành tích xuất xắc trong hoạt động HĐND, nhiệm kỳ 2016-2021. Đặc biệt, tại quyết định số 450-QĐ/HU, ngày 31/5/2021 của BCH Đảng bộ huyện về thành tích xuất xắc trong 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016.

       “Học Bác, học cả một đời” để hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan xứng đáng là “binh chủng” tuyên truyền đắc lực của hệ thống chính trị, nhân dân tại địa phương. Trên nền tảng những kết quả đã đạt được trong thời gian tới, thấm nhuần và tiếp tục cụ thể hóa Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ chính trị gắn với 8 lời dạy của Bác; đặc biệt là lời dạy của Bác về người người cán bộ phải thực sự phải giữ vững tinh thần, quan điểm “Cần – Kiệm – Liêm – Chính – Chí – Công vô tư”. Trên nền tảng những kết quả đã đạt được cùng sự đổi mới, sáng tạo trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và thực thi nhiệm vụ, trong thời gian tới tập thể Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch huyện Quản Bạ sẽ quyết tâm, đồng lòng, đoàn kết trong việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Qua đó, để tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì Mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hoàng Chính

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập