Văn hóa - Xã hội

Hội LHPN huyện Quản Bạ tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về lồng ghép giới cho cán bộ, thôn bản, người có uy tín trong cộng đồng năm 2024.

06/06/2024 08:24 21 lượt xem

Vừa qua, Hội LHPN huyện Quản Bạ tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về lồng ghép giới cho cán bộ, thôn bản, người  có uy tín trong cộng đồng năm 2024. Dự hội nghị có Lãnh đạo Hội LHPN huyện; người có uy tín các, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hội LHPN huyện Quản Bạ tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về lồng ghép giới cho cán bộ, thôn bản, người  có uy tín trong cộng đồng năm 2024.
Toàn cảnh buổi tập huấn

Tại hội nghị, các Đại biểu được giảng viên của Hội LHPN huyện truyền đạt một số nội dung chuyên đề như: Một số khái niệm cơ bản về giới và lồng ghép giới; Vấn đề giới nổi bật ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Truyền thông về bình đẳng giới; Lồng ghép giới; Thu hút sự tham gia trong phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

Thông qua Hội nghị tập huấn nhằm trang bị và nâng cao kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản và người có uy tín trong cộng đồng. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và thái độ thực hiện các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em./.

Đỗ Hà

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập