Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

13/10/2021 15:55 7 lượt xem

Ngày 11.10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Hội nghị tổ chức trực tuyến tới hơn 2.000 điểm cầu trên cả nước. Tại điểm cầu huyện Quản Bạ có đồng chí Chu Thị Mai Yên, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan khối tuyên truyền; khối khoa giáo; Ủy ban MTTQ huyện; các tổ chức chính trị - xã hội huyện; các báo cáo viên cấp huyện.

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII
Điểm cầu trực tuyến huyện Quản Bạ

Tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII. Theo đó, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4.10 – 7.10, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ 4 đã thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: Tình hình KT - XH năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển KT - XH năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính – ngân sách Nhà nước 3 năm 2022 - 2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm và một số vấn đề quan trọng khác…

Kết luận Hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đề nghị các báo cáo viên, tuyên truyền viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIII với 2 vấn đề lớn trọng tâm. Một là, một số vấn đề của kinh tế - xã hội của 9 tháng đầu năm 2021 và phương hướng 3 tháng còn lại năm 2021 và kế hoạch của năm 2022. Tuyên truyền về tình hình kết quả đạt được, các bài học kinh nghiệm rút ra, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong thời gian tới. Hai là, tuyên truyền khẳng định các nội dung về xây dựng và chỉnh đốn đảng, nhấn mạnh một số điểm mới đã được Hội nghị thông qua. Đặc biệt là những thông điệp mạnh mẽ trong phát biểu khai mạc và bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để đạt tới sự đồng thuận "nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn, phương pháp phải đúng...". Tuyên truyền sâu rộng các nội dung trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất về ý chí và hành động. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển; kỷ niệm 104 năm Cách mạng Tháng 10 Nga và các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn khác của đất nước./.

Hoàng Tâm

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập