Chính trị

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Ban HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.

12/01/2022 16:15 35 lượt xem

Sáng 8.1, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện (BĐD) Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thành phố tổng kết công tác năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022. Chủ trì tại điểm cầu huyện Quản Bạ có đồng chí Hạng Dương Thành – PBT- Chủ tịch UBND huyện.

Năm 2021, BĐD HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của T.Ư, động viên toàn mạng lưới Ngân hàng CSXH khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả huy động các nguồn lực tài chính đạt hơn 3.600 tỷ đồng, tăng gần 362 tỷ đồng so với đầu năm 2021 với tỷ lệ tăng 11%. Doanh số cho vay đạt hơn 1.100 tỷ đồng với 25.994 lượt hộ vay vốn, tập trung chủ yếu ở một số chương trình, như: Cho vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm. Đặc biệt, Ngân hàng CSXH đã giải ngân số tiền 1.164 triệu đồng cho 10 doanh nghiệp vay trả lương ngừng việc đối với 129 lao động. Tính đến 31.12.2021, tổng dư nợ cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội đạt gần 3.600 tỷ đồng/85.168 hộ vay. Toàn tỉnh có 2.569 Tổ tiết kiệm và Vay vốn (TK&VV), chất lượng Tổ TK&VV xếp loại tốt, khá chiếm 98,5%, Tổ TK&VV trung bình chiếm 1,5%, không có Tổ TK&VV xếp loại yếu…

          Đối với huyện Quản Bạ, năm 2021, việc triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách đến với người dân được thực hiện kịp thời. Tổng nguồn vốn thực hiện tín dụng chính sách được giao đến ngày 31/12/2021 là 274.577 triệu đồng tăng 23.549 triệu đồng so với đầu năm và đạt 98,7% so với kế hoạch giao. Tổng dư nợ cho vay là 274.328 triệu đồng/6.289 khách hàng còn dư nợ đạt 98,6%. Tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng được giao vốn đạt 100% kế hoạch giao. Cho vay thực hiện chương trình CTVT theo Nghị quyết 58 gần 1,9 tỷ đồng/64 hộ…

          Kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh yêu cầu BĐD HĐQT Ngân hàng CSXH các cấp: Tiếp tục thực hiện các giải pháp linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả để tập trung khắc phục hạn chế của năm 2021; bám sát các chỉ tiêu kế hoạch được giao, thực hiện kiểm tra, giám sát tại cơ sở để nắm bắt khó khăn, hạn chế còn tồn tại, đưa ra giải pháp chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu giao khoán năm 2022. Tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp thực hiện tốt Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (TDCSXH). Xem xét, cân đối, bố trí ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH cho vay đạt tối thiểu 10 tỷ đồng đối với cấp tỉnh, 1 tỷ đồng đối với cấp huyện, phấn đấu hoàn thành trong tháng 1.2022. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng tại các xã có chất lượng hoạt động tín dụng thấp. Đồng thời, thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng về tín dụng CSXH, tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời cho các đối tượng chính sách trong quá trình tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Ngân hàng CSXH tỉnh xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tín dụng CSXH ngoại ngành như hội, đoàn thể nhận ủy thác, trưởng thôn, ban quản lý Tổ TK&VV... Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh kế hoạch sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 58, ngày 9.12.2021 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế vườn hộ và phát triển bền vững cây cam Sành trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025. Chú trọng đánh giá theo phương châm lấy chất lượng làm nòng cốt, không chạy theo số lượng, thành tích nhằm đem lại hiệu quả, tạo sinh kế vững bền cho người dân./.

Đỗ Hà

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập