Chính trị

Huyện Quản Bạ dự Phiên họp thứ 2 về tình hình thực hiện các dự án và tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia

06/06/2024 09:07 29 lượt xem

Chiều 3.6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố để nghe các chủ đầu tư báo cáo tình hình thực hiện các dự án và tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) năm 2024 (phiên họp lần thứ 2). Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Dự có các đồng chí: Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành. Về phía điểm cầu huyện Quản Bạ có đồng chí Hạng Dương Thành, Phó Bí thư, Chủ tịch UBDN huyện, đồng chí Phạm Ngọc Pha, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; các cơ quan, ban, ngành huyện; chủ tịch UBND, kế toán 13 xã, thị trấn.

Huyện Quản Bạ dự Phiên họp thứ 2 về tình hình thực hiện các dự án và tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia
Toàn cảnh điểm cầu huyện Quản Bạ

Ngay từ đầu năm 2024, UBND tỉnh ban hành 15 văn bản, thông báo kết luận về đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện và giải ngân các nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2024. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công vốn NSNN năm 2024 được Thủ tướng Chính phủ giao trên 4.363 tỷ đồng. Tính đến 31.5.2024, tổng số vốn đã giải ngân bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài thời gian thực hiện năm 2023 sang năm 2024 (chỉ tính vốn ngân sách T.Ư; 3 CTMTQG; cân đối ngân sách địa phương và nguồn thu sử dụng đất), kế hoạch năm 2024 (không bao gồm nguồn thu sử dụng đất, các nguồn vốn ngân sách tỉnh, dự phòng ngân sách T.Ư khắc phục hậu quả thiên tai) giải ngân được trên 1.205 tỷ đồng, tăng so với phiên họp trước 261 tỷ đồng. Có 17/39 chủ đầu tư giải ngân trên mức trung bình của tỉnh; 11/39 chủ đầu tư giải ngân dưới mức trung bình của tỉnh; 10/39 chủ đầu tư chưa thực hiện giải ngân. Đối với 3 CTMTQG, kế hoạch vốn sự nghiệp tỉnh giao năm 2024 trên 2.291 tỷ đồng; đến 31.5.2024 giải ngân nguồn kinh phí sự nghiệp đạt trên 244 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các ngành, địa phương, chủ đầu tư báo cáo kết quả giải ngân các nguồn vốn, các dự án; làm rõ khó khăn trong việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, vướng mắc về đất đai, tài nguyên. Xác định nguyên nhân tiến độ giải ngân chậm so với kế hoạch do các công trình chuyển tiếp đang tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn ứng khối lượng năm 2023; công trình mới đang thực hiện bước khảo sát thiết kế, trình thẩm định dự án; một số dự án phải điều chỉnh quyết định đầu tư do công tác khảo sát dự án trước khi đề xuất danh mục dự án chưa sát với thực tiễn...

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư có quyết tâm, quyết liệt trong giải ngân vốn đầu tư công. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các chỉ thị, văn bản của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2024. Phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện hồ sơ các dự án hoàn thành chưa quyết toán. Các chủ đầu tư phối hợp với UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về đất đai, tài nguyên. Tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trường; đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ. Chủ động rà soát, điều chỉnh vốn theo thẩm quyền giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn và còn thiếu vốn theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nêu cao trách nhiệm trong thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Thành lập tổ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai các dự án. Các cơ quan thường trực 3 CTMTQG cấp tỉnh cần tăng cường theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện. Các chủ chương trình, dự án, tiểu dự án thành phần thuộc các CTMTQG và UBND các huyện, thành phố ban hành đầy đủ cơ chế, chính sách; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện; rà soát vốn bố trí và xây dựng biểu đồ thực hiện cụ thể. Tập trung tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án ODA để đẩy nhanh tiến độ các công trình đã ký kết. Tổ chức công bố công khai các điểm mỏ đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; xây dựng kế hoạch và triển khai việc đấu giá đối với các điểm mỏ đủ điều kiện theo quy định. Yêu cầu nhà thầu thi công huy động nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án...

Hoàng Tâm

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập