Văn hóa - Xã hội

Huyện Quản Bạ hưởng ứng tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

13/10/2021 15:54 9 lượt xem

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, đồng thời nâng cao năng lực cung ứng giáo dục của các cơ sở giáo dục và các tiết chế giáo dục ngoài nhà trường trong việc đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Huyện Quản Bạ đã phát động Tuần lễ học tập suốt đời năm 2021. 

Huyện Quản Bạ hưởng ứng tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021
Trên trục đường quốc lộ 4c được trang trí bởi các băng rôn về tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Với chủ đề “Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch Covid-19”. Theo Kế hoạch, thời gian diễn ra từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 07/10/2021. Tuần lễ diễn ra với nhiều hoạt động như: Triển khai các chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tổ chức các hoạt động dạy, học và hoạt động thư viện; tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục xây dựng, thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích (sách, báo, bài giảng điện tử...), tích cực phổ biến, giới thiệu các tài nguyên này trên cổng thông tin điện tử của đơn vị; Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách an toàn, hiệu quả cho học sinh, phụ huynh, cán bộ công nhân viên chức, người lao động trên địa bàn. Tiếp tục phát động phong trào xây dựng “tủ sách lớp học” trong các cơ sở giáo dục; xây dựng thư viện, không gian đọc tại các trung tâm học tập cộng đồng, các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, chú trọng sử dụng các nền tảng công nghệ số trong các hoạt động dạy và học; đẩy mạnh các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, chương trình chuyển giao khoa học kỹ thuật… tạo điều kiện cho mọi người dân được tham gia học tập, giao lưu, kết nối, cập nhật kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm. Từ đó, áp dụng vào thực tế trong lao động, sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Tuần lễ là dịp tiếp tục tôn vinh, gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học quý báu của dân tộc Việt Nam. Nâng cao nhận thức, lan tỏa tinh thần cho người dân về học tập suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập./. 

 

Hoàng Tâm

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập