Hoạt động Ngân hàng CSXH Quản Bạ

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Quản Bạ tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách năm 2018

26/06/2018 07:00 75 lượt xem

Từ ngày 18/6 đến ngày 25/7, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Quản Bạ tổ chức tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách cho đối tượng ngoài Ngân hàng chính sách 13 xã thị trấn trên địa bàn huyện.

   Tại các buổi tập huấn, cán bộ ngân hàng chính sách xã hội huyện chuyền đạt những nội dung cơ bản: Các trương trình tín dụng chính sách đang thực hiện tại Ngân hàng CSXH huyện; Vai trò của Ban giảm nghèo cấp xã; Trưởng thôn trong hoạt động tín dụng chính sách; Nghiệp vụ ủy thác cho vay thông qua Tổ chức chính trị xã hội; Hướng dẫn nghiệp vụ của ban quản lý tổ TK&VV; Thực trạng chất lượng tín dụng và hoat động của tổ TK&VV trên địa bàn; Giải pháp củng cố nâng cao chất lương hoạt động tổ TK&VV trên địa bàn; Dịch vụ tin nhắn thông qua Điện thoại di động tới khách hàng.
   Thông qua các buổi tập huấn giúp các đối tượng ngoài Ngân hàng chính sách xã hội của 13 xã thị trấn trên địa bàn huyện được bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ ủy thác và kiến thức quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách ưu tiên của chính phủ, nêu cao vai trò, trách nhiệm của Ban giảm nghèo cấp xã, các tổ chức Hội nhận ủy thác, tổ tiết kiệm vay vốn, Trưởng các thôn, tổ dân phố trong việc kiểm tra, giám sát, quản lý nguồn vốn thực hiện ngày càng hiệu quả, góp phần vào mục tiêu xóa đói giảm nghèo của địa phương, xây dựng hệ thống NHCSXH ngày càng vững mạnh./.
 


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập