Hoạt động Ngân hàng CSXH Quản Bạ

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quản Bạ tập huấn nghiệp vụ cho các đối tượng ngoài ngành NHCSXH năm 2020.

26/08/2020 16:43 43 lượt xem

Thực hiện kế hoạch số 106/KH-NHCS ngày 11/02/2020 của Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Hà Giang về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tập huấn đối với cán bộ ngoài ngành NHCSXH năm 2020. Trong quý III năm 2020 Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Quản Bạ đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các đối tượng ngoài NHCSXH năm 2020.

 Việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ nhằm bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi của Chính phủ; phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm của Ban giảm nghèo cấp xã; Các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác; Các ban quản lý tổ TK&VV; Trưởng các thôn, tổ dân phố trong việc kiểm tra, giám sát, quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách thực hiện ngày càng hiệu quả, góp phần vào mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.
 Nội dung tập huấn gồm có 04 bài: Giải pháp tăng cường vai trò của Ban giảm nghèo cấp xã và Trưởng thôn trong hoạt động tín dụng chính sách; Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn; Các chương trình tín dụng đang thực hiện tại NHCSXH. Phương pháp tập huấn theo phương châm cầm tay chỉ việc, hướng dẫn cụ thể, thực hành ghi chép các mẫu biểu, hồ sơ..., để đảm bảo sau khi tập huấn, người học có thể thực hành được.
 Đến nay, NHCSXH huyện Quản Bạ đã mở được 13 lớp tập huấn tại 13/13 xã, thị trấn, của huyện với trên 426 đối tượng tham gia. Qua đánh giá kết quả tập huấn cho thấy các đối tượng, thành phần tham gia đầy đủ, tiếp thu tốt các nội dung tập huấn, tiếp nhận được những kiến thức do cán bộ Ngân hàng truyền đạt. Đại biểu tham gia lớp tập huấn đã trao đổi thẳng thắn những khó khăn, tồn tại, hạn chế, cùng tìm và thống nhất đưa ra các giải pháp hữu hiệu để tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Với mục đích cùng phối hợp, thực hiện hoàn thành tốt công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện./.
 


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập