Phòng Công thương

Phòng Kinh tế & Hạ tầng

16/12/2014 07:00 817 lượt xem

Trưởng phòng: Hùng Đại Triều
Điện thoại: 0914 800 352                        
Địa chỉ Email: dhtrieu.congthuong.qba@hagiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng:  Phùng Viết Hà
Điện thoại: 0914 920 885
Địa chỉ Mail: pvha.congthuong.qba@hagiang.gov.vn

* chức năng:
- PhtaangfKinh tế & Hạ tầng là cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năngquản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, quy hoạch xây dựng, kiến trúc, hoạt động xây dựn, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, nhà ở, công sở, vật liệu xây dựng, giao thông, khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện.
- PhtaangfKinh tế & Hạ tầng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý trực tiếp của Uỷ ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Công thương, Sở xây dựng, Sở giao thông vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ.
* Nhiệm vụ và quyền hạn:
- Lĩnh vực xây dựng, quy hoạch, kiến trúc
- Lĩnh vực giao thông vận tải
- Lĩnh vực công thương
- Lĩnh vực khoa học, công nghệ.
 

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập