Tin địa phương

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra thực tế tại xã Nghĩa Thuận.

02/10/2021 06:43 44 lượt xem

Sáng ngày 30.9, đồng chí Lò Sỉ Chảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện Quản Bạ đã đi kiểm tra thực tế về việc lựa chọn hộ gia đình có kinh tế trung bình tiên phong trong thực hiện chương trình cải tạo vườn tạp theo Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy tại xã Nghĩa Thuận. Cùng đi có cấp ủy, chính quyền xã Nghĩa Thuận.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra thực tế tại xã Nghĩa Thuận.
Đồng chí Lò Sỉ Chảo kiểm tra thực tế tại gia đình đảng viên Hà Văn Phúc

Thực hiện kết luận của Thường trực Huyện ủy Quản Bạ tại Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 11 mở rộng, khóa XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 về nội dung lựa chọn hộ gia đình có kinh tế trung bình tiên phong trong thực hiện chương trình cải tạo vườn tạp, sắp xếp vườn hộ, nâng cao thu nhập gắn với chỉnh trang môi trường. Xã Nghĩa Thuận đã khảo sát, lựa chọn gia đình đảng viên Hà Văn Phúc, thôn Pả Láng thực hiện điểm, được biết anh Hà Văn Phúc là một đảng viên trẻ, có trí tiến thủ và có nền tảng nhận thức trong việc tự lực vươn lên phát triển kinh tế hộ gia đình.

Qua kiểm tra thực tế tại hộ gia đình anh Phúc, đồng chí Lò Sỉ Chảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện Quản Bạ ghi nhận sự trách nhiệm với công việc của cấp ủy, chính quyền xã Nghĩa Thuận trong việc thực hiện các nội dung của Thường trực Huyện ủy giao. Đánh giá cao về tinh thần trong phát triển kinh tế của anh Hà Văn Phúc, thôn Pả Láng, đồng chí Lò Sỉ Chảo đã định hướng và động viên gia đình tích cực tham gia thực hiện chương cải tạo vườn tạp tại xã để lan tỏa mạnh mẽ chương trình này đến các hộ gia đình. Bày tỏ thêm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện nêu rõ: Hiện tại mô hình phát triển của anh Hà Văn Phúc đã có những điều kiện cơ bản như: Chuồng trại chăn nuôi kiên cố, quỹ đất canh tác, trồng trọt có mặt bằng… Chính vì vậy, nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền xã Nghĩa Thuận ngay lúc này đó là: Khẩn trương thiết kế bản đồ quy hoạch vườn tược theo hướng khoa học, ứng dụng KHCN hệ thống nước tưới tiêu tự động tại các diện tích vườn của gia đình; Tập trung trồng cây ăn quả hồng không hạt và vườn rau dinh dưỡng. Quan tâm đến việc xử lý nước thải chăn nuôi theo hướng đảm bảo vệ sinh môi trường. Ngay sau khi thiết kế sơ đồ quy hoạch, xã huy động cán bộ, công chức, viên chức hỗ trợ gia đình về công lao động cùng triển khai thực hiện một số phần việc. Nhấn mạnh lại, đồng chí Lò Sỉ Chảo bày tỏ quan điểm chung của Đảng bộ huyện: Chương trình cải tạo vườn tạp là chương trình tạo sinh kế bền vững cho nhân dân, trong đó nhân dân là chủ thể thực hiện, chủ thể hưởng lợi, cấp ủy chính quyền các cấp tại huyện là nhân tố tạo đòn bẩy cho các hộ gia đình thực hiện. Việc thực hiện cải tạo vườn tạp tại hộ gia đình có kinh tế trung bình, không có sự hỗ trợ của nhà nước sẽ là sợ dây chỉ đỏ làm thay đổi tư duy, tư tưởng và nhận thức của nhân dân trong thực hiện chương trình này.

Hoàng Chính

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập