Nông thôn mới

Quản Bạ: Hoàn thành việc giải ngân nguồn vốn các công trình năm 2021.

03/01/2022 09:52 33 lượt xem

Mặc dù dưới sự tác động và ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid- 19 trên địa bàn tỉnh trong năm 2021. Song với sự quyết tâm và chủ động của UBND huyện Quản Bạ. Đến nay, huyện Quản Bạ đã hoàn thành việc giải ngân nguồn vốn các công trình đầu tư cơ bản năm 2021 đảm bảo đúng quy định, đúng tiến độ của tỉnh giao.

Quản Bạ: Hoàn thành việc giải ngân nguồn vốn các công trình năm 2021.
Cơ sở hạ tầng đường giao thông tại huyện Quản Bạ từng bước được hoàn thiện

Trong năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid- 19 diễn biễn phức tạp, cùng với các địa phương khác trong tỉnh, huyện Quản Bạ đã chủ động và quyết tâm thực hiện song song mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 thích ứng an toàn, linh hoạt vừa đảm bảo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu của địa phương. Trong đó, thực hiện tốt công tác quản lý trong đầu tư xây dựng các công trình cơ bản trên địa bàn huyện. Năm 2021, huyện Quản Bạ được phân bổ tổng số vốn đầu tư là gần 287 tỷ 400 triệu đồng thực hiện 54 đầu điểm công trình đầu tư cơ bản tại 13 xã, thị trấn của huyện, tập trung chủ yếu vào việc duy tu, bảo dưỡng, khắc phục các tuyến đường giao thông huyết mạch do ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ; Thực hiện tu sửa, cải tạo, bê tông hóa các tuyến đường liên thôn, liên xóm phục vụ nhu cầu đi lại, trao đổi hàng hóa của nhân dân; Xây dựng các công trình như nhà văn hóa, hội trường thôn, bản. Đến nay, huyện Quản Bạ đã hoàn thành việc giải ngân nguồn vốn cho 54 đầu điểm công trình đạt 100%. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, công khai, minh bạch từng đầu điểm tới nhân dân, chính vì vậy trong năm 2021 huyện Quản Bạ không ghi nhận tổ chức, cá nhân nào vi phạm hoặc cố tình vi phạm làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn và chất lượng công trình.

Để hoàn thành được việc giải ngân nguồn vốn các công trình đầu tư cơ bản trên địa bàn huyện đạt 100% trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid- 19 có nhiều tác động mạnh mẽ như hiện nay,  có thể khẳng định rằng, huyện Quản Bạ đã có sự vào cuộc quyết liệt từ cấp huyện xuống cấp xã, từ cấp xã về đến thôn bản. Trong đó yếu tố công khai, minh bạch, làm rõ được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của các đầu điểm công trình được đầu tư đối với cuộc sống của nhân dân là yếu tố then chốt. Cùng với đó, với phương châm hoàn thành công trình đến đâu, thực hiện kiểm tra chất lượng và giải ngân đến đó. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để huyện Quản Bạ tiếp tục thực hiện thắng lợi nội dung này trong năm 2022, để có thêm nhiều công trình đầu tư tại huyện được đưa vào sử dụng phục vụ cuộc sống của nhân dân và tiến trình phát triển chung của huyện.

Hoàng Chính

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập