Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quản Bạ: Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2021

15/12/2021 17:41 27 lượt xem

Sáng ngày 13/12, Ban tổ chức Tỉnh ủy, các Ban đảng Tỉnh ủy phối hợp với  huyện ủy Quản Bạ, tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2021 cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban cấp huyện, lãnh đạo cấp cơ sở và lực lượng vũ trang huyện. Dự lễ khai mạc có lãnh đạo Ban tổ chức Tỉnh ủy; các Ban xây dựng đảng Tỉnh ủy.

Quản Bạ: Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2021
Toàn cảnh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng

Trong thời gian hai ngày (13-14/12) các học viên sẽ được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về: Nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ; nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát; nghiệp vụ công tác dân vận; nghiệp vụ về phương pháp tư duy, tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo cơ sở và nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ. 

Trên cơ sở những quy định và thực tiễn của các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, lớp bồi dưỡng, giúp các học viên nâng cao năng lực làm việc vận dụng kiến thức, phương pháp khoa học để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác ở cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời thông qua lớp bồi dưỡng giúp các học viên được trao đổi, thảo luận làm phong phú thêm vốn kiến thức mới về khoa học quản lý, nghiệp vụ công tác lãnh đạo, rèn luyện năng lực tư duy, năng lực, phẩm chất, phong cách lãnh đạo và nghiệp vụ sử lý tình huống. Khẳng định các giá trị bền vững chủ trương, nghị quyết và các quy định của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng./.

Hoàng Tâm

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập