Nông thôn mới

Quản Bạ: Tập trung thực hiện tiêu chí số 17 trong xây dựng NTM.

22/03/2024 15:50 106 lượt xem

Xác định không để tiêu chí số 17 về môi trường làm “rào cản” trong thực hiện Bộ tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới tại huyện. Thời gian qua, huyện Quản Bạ đã đưa ra nhiều giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện về tiêu chí này. Từng bước thay đổi nhận thức chủ thể trong thực hiện và hưởng lợi từ chương trình XD NTM là người dân.

Quản Bạ: Tập trung thực hiện tiêu chí số 17 trong xây dựng NTM.
Hàng rào xanh tại khu dân cư kiểu mẫu xã Cán Tỷ.

Trước hết để thực hiện có chiều sâu về tiêu chí số 17, huyện Quản Bạ đã huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến thôn, tổ dân phố và tới Nhân dân. Trong đó, xuyên suốt là công tác tuyên truyền, vận động nhằm thay đổi nhận thức của Nhân dân về nội dung này cùng với đó phương châm “cầm tay, chỉ việc” của huyện tiếp tục được phát huy tại cơ sở. Quan tâm đến tiêu chí số 17, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung vào các nội dung chính như: Xây dựng các tuyến đường làng, ngõ xóm đảm bảo sáng- xanh- sạch- đẹp; Chất thải rắn được thu gom, tập kết để xử lý; Định kỳ hàng tuần, hàng tháng huy động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia dọn dẹp vệ sinh công cộng. Trồng, chăm sóc hàng rào cây xanh tại khu dân cư. Thay đổi nếp sống của Nhân dân theo hướng gọn gàng, sạch sẽ. Quan tâm đến việc cải tạo vườn tạp, cải tạo chuồng trại chăn nuôi, nhà tắm, nhà tiêu để đảm bảo vệ sinh môi trường. Qua công tác đánh giá thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường tại huyện đến nay: Các xã đã hình thành khu vực tập kết rác thải tập trung; 13/13 xã đã tiến hành trồng hàng rào cây xanh và cây cảnh quan tại nhóm hộ, khu dân cư. Trên 98% người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh. Thực hiện tốt các nội dung của tiêu chí số 17 tiêu biểu như: Xã Cán Tỷ, xã Lùng Tám xây dựng hàng rào cây xanh tại khu dân cư kiểu mẫu; Xã Thái An cải tạo chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường.

Nhận thức tầm quan trọng của tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng Nông thôn mới. Thời gian tới, huyện Quản Bạ sẽ tiếp tục quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện tiêu chí này. Tận dụng tối đa sự hỗ trợ từ 03 chương trình MTQG và xã hội hoá trong Nhân dân để đầu tư nguồn lực trong thực hiện. Đưa ra những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong thực hiện tiêu chí số 17. Qua đó, để tiêu chí số 17 tại huyện tiếp tục thực hiện có chiều sâu, từng bước cải thiện vấn đề về môi trường tại vùng nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Góp phần thực hiện thắng lợi Bộ tiêu chí NTM trên địa bàn huyện được bền vững.

Hoàng Chính

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập