Thứ ba, Ngày 28 Tháng 1 Năm 2020

Nông thôn mới

Thăng trầm 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tại huyện Quản Bạ.

02/10/2019 16:35

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (MTQG XDNTM) là chương trình có trọng tâm, xuyên suốt của BCH TW về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn". Trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền các cấp huyện Quản Bạ luôn đặt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu về lợi ích của chương trình XD NTM là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt. Qua đó, trong giai đoạn 2010 - 2020 Chương trình XD NTM trên địa bàn huyện Quản Bạ đã được thực hiện trên nền tảng vững chắc là sự đồng thuận của toàn Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện. Thăng trầm trong chặng đường 10 năm XD NTM, huyện Quản Bạ đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bức tranh của Huyện Quản Bạ sau 10 xây dựng NTM.

Năm 2010, bước vào giai đoạn đầu thực hiện Chương trình MTQG XD NTM tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Huyện Quản Bạ còn gặp nhiều khó khăn, khi đó về cơ bản, nền tảng, cơ sở điều kiện kinh tế - xã hội của huyện có xuất phát điểm thấp, đời sống của đồng bào còn nhiều thiếu thốn. Nhận thức của một số bộ phận cán bộ và phần lớn nhân dân còn mơ hồ về nội dung, mục đích, ý nghĩa của chương trình. Kết quả rà soát, đánh giá năm 2010 chỉ có 01 xã đạt 03 tiêu chí, 05 xã đạt 02 tiêu chí, 06 xã đạt 01 tiêu chí. Trước những khó khăn, với tinh thần quyết tâm thực hiện, xác định Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND - UBND - UBMTTQ VN tỉnh và các sở, ngành của tỉnh. Huyện Quản Bạ đã nghiêm túc tiếp thu, thực hiện quyết liệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình của TW, tỉnh, tiến hành phân cấp kiện toàn đồng bộ, toàn diện BCĐ MTQG XDNTM cấp huyện, xã, tiến hành chia làm 2 giai đoạn đối với việc thực hiện XD NTM trên địa bàn huyện.

Huyện Quản Bạ xác định XD NTM là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Trong giai đoạn 1 từ năm 2011 - 2015, do là giai đoạn đầu nên mọi thứ đều có những rào cản, khó khăn nhất định đối với huyện Quản Bạ. Cơ sở vật chất huy động từ nguồn nội lực trong dân hoàn toàn là không có; Đội ngũ cán bộ còn có những hạn chế nhất định; Hệ thống giao thông; Cơ cấu sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, manh mún, chưa hình thành được vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, sản xuất hàng hóa lớn; Lao động trong nông nghiệp phần lớn chưa qua đào tạo; Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao. Tuy nhiên trong giai đoạn này, những trái chín đầu tiên của Huyện Quản Bạ đã có khi xã Đông Hà là xã đầu tiên của huyện về đích NTM vào năm 2015.
Trong giai đoạn II từ năm 2016 - 2020, để thoát ra khỏi vòng "luẩn quẩn" khó khăn trong giai đoạn trước cùng với những bài học kinh nghiệm đã tích cóp được. Huyện Quản Bạ đã triển khai một số cơ chế, chính sách có tính chất đột phá nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của Chương trình. Lựa chọn các xã có đầy đủ tiềm năng, cơ hội có khả năng cán đích NTM trong giai đoạn. Mạnh dạn đăng ký với tỉnh trong năm 2018 huyện sẽ có 01 xã cán đích NTM là xã Quyết Tiến. Nhờ cụ thể hóa, linh động trong cách làm của BCĐ cấp huyện, xã cùng các ngành thành viên, tập trung nguồn lực, vật lực, trong năm 2018, trái ngọt đã đến với Đảng bộ và nhân dân huyện Quản Bạ có 2 xã gồm xã Quyết Tiến và xã Quản Bạ về đích NTM, vượt kế hoạch đã đề ra. Trong đó có thể kể đến xã Quản Bạ, là xã đã cán đích NTM sớm hơn 1 năm so với lộ trình thể hiện được sự quyết tâm, nỗ lực của Cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Quản Bạ. Sau 7 năm XD NTM giai đoạn 2011 - 2018, tính đến hết 2018 thu nhập bình quân đầu người tăng lên 28,16 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 11,87%. Nhờ đó mà làm thay đổi nhanh diện mạo của xã, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển của xã hội. Nền kinh tế dịch vụ, thương mại của xã Quản Bạ cũng có khởi sắc đáng kể, xã sở hữu làng văn hoá du lịch cộng đồng Nặm Đăm gắn với phát triển dược liệu, du lịch khám phá tại động Lùng Khúy, mỗi năm đón trên 5.000 lượt khách trong và ngoài nước đến thăm quan, nghỉ ngơi. Đã góp phần ổn định nguồn thu nhập cho người dân.

Toàn cảnh Làng VH DL cộng đồng Nặm Đăm, điểm nhấn trong phát triển chung của toàn huyện.


Để có những kết quả kể trên, thì công tác tuyên truyền vận động được huyện Quản Bạ coi là nhiệm vụ quan trọng, mấu chốt, có tính ảnh hưởng, gắn kết và áp dụng có chiều sâu, hiệu quả trong quá trình thực hiện XD NTM trên địa bàn huyện. Trong toàn giai đoạn 2010 - 2019, Các ban ngành chuyên môn phối hợp tổ chức tuyên truyền lồng ghép thông qua các buổi họp chợ, các hội nghị, các buổi họp thôn được trên 2.000 buổi với 384.000 lượt người nghe. Thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ” được lan tỏa sâu rộng. Kết quả đã huy động được gần 5 tỷ đồng, 375 tấn xi măng; hiến đất 98.000m2, gần 138.000 công lao động. Phong trào thi đua “Ngày thứ 7 tình nguyện hướng về nông thôn mới”… mỗi năm đã huy động khoảng trên 5000 công lao động thực hiện các nội dung hỗ trợ nhân dân thi công, tu sửa, bảo dưỡng các công trình; thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ nguồn vốn, cây, con giống giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo…

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu Đảng bộ huyện và đội ngũ, cán bộ công chức trong XD NTM.


Từ khi bắt tay vào xây dựng NTM đến nay, tổng số nguồn vốn huy động trực tiếp cho xây dựng nông thôn mới tại huyện Quản Bạ là: gần 1.500.000 triệu đồng, đã thực hiện được 130 km đường giao thông các loại, 16 km kênh mương; 27 nhà văn hóa thôn... Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 95%; 03 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng từ 6 triệu đồng năm 2010 lên 21 triệu đồng năm 2018, ước năm 2019 đạt 22 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 61,17% năm 2015 xuống còn 43,41% năm 2018. Nhiều mô hình chăn nuôi theo hướng hàng hóa, tập trung đã phát huy được hiệu quả, các chủ thể HTX trên địa bàn huyện đã chủ động trong việc áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chế biến tạo ra những sản phẩm có chất lượng, uy tín trên thị trường khách hàng như: Dược liệu, mật ong bạc hà. Huyện cũng đã thành công khai trương và đưa vào khai thác có hiệu quả trung tâm trưng bày giới thiệu và mua bán các sản phẩm OCOP của địa phương.

Trung tâm OCOP huyện Quản Bạ là trung tâm OCOP đầu tiên của tỉnh Hà Giang.


Việc xây dựng nếp sống mới, duy trì, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc luôn được coi trọng và chỉ đạo quyết liệt như đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và các quy định về văn hóa của người dân nông thôn; xây dựng, củng cố và phát triển hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, tạo điều kiện để người dân ở nông thôn nâng cao mức hưởng thụ, tham gia hoạt động và sáng tạo văn hóa; nâng cao chất lượng phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Thôn bản văn hóa”, thực hiện các tiêu chí phát triển văn hóa nông thôn mới cấp xã; xây dựng con người, gia đình, cộng đồng nông thôn và môi trường văn hóa nông thôn lành mạnh, phong phú, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, tạo động lực thúc đẩy phát triển xã hội khu vực nông thôn.

Nghề làm hương truyền thống tại thôn Thượng Sơn, TT Tam Sơn được nhân dân gìn giữ và phát huy.


Bên cạnh đó, trong XD NTM điểm sáng của huyện Quản Bạ chính là công tác ANTT- ANCT, Quốc phòng, tình hình biên giới được các lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện phối hợp nhuần nhuyễn, thực hiện triển khai đảm bảo, bền vững, an toàn, tạo được sự tin tưởng, tin yêu của đồng bào. Huyện đã tiến hành xây dựng và đưa vào sử dụng thao trường huấn luyện quân sự, đây là thao trường đầu tiên của các huyện thuộc Quân khu II đã khẳng định được vị trí về AN-QP của huyện Quản Bạ.
Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Hoàng Đình Phới, TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG XDNTM huyện Quản Bạ cho biết: Huyện Quản Bạ luôn xác định và đề ra yêu cầu cho các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện, Ban chỉ đạo các xã phải luôn nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng, người đứng đầu các đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, để người dân thực sự là chủ thể của chương trình. Các ngành, thành viên Ban Chỉ đạo huyện chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo huyện các giải pháp, cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn tại địa phương để hoàn thành các tiêu chí. Huyện tiến hành phân cấp các công trình đã hoàn thành về xã, thôn quản lý, đảm bảo vận hành, khai thác, sử dụng có hiệu quả các công trình. Bên cạnh đó các nội dung về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo cho nhân dân gắn với việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng tiếp tục được huyện Quản Bạ quan tâm và phát triển bền vững.

Cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn đã cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.


Để có những đổi thay trên có thể khẳng định đó là những thành công của toàn Đảng bộ và nhân dân huyện Quản Bạ. Trong đó, phải kể đến việc huyện đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, để người dân thực sự là chủ thể của chương trình theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi". Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quyết tâm loại bỏ tư tưởng tự bằng lòng với những kết quả đã đạt được.
Về huyện Quản Bạ vùng cao những ngày này, sẽ cảm nhận được những sự thay đổi rõ rệt trong diện mạo của một huyện 30a của tỉnh đang từng ngày chuyển mình mạnh mẽ và khoác lên mình bộ áo mới. Với sự đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền các cấp và nhân dân tại vùng cao nguyên đá còn nhiều khó khăn như Quản Bạ, thời gian tới, bức tranh về nông thôn, nông dân, nông nghiệp của huyện Quản Bạ tiếp tục khởi sắc và đạt nhiều kết quả tốt đẹp hơn.

 

Hoàng Chính

Tin khác

Người dân xã Tả Ván (Quản Bạ): Phấn khởi khi có đường bê tông mới. (02/10/2019 15:51)

Giao ban Chương trình xây dựng Nông thôn mới, Đề án Quy tụ dân cư và hỗ trợ nhà ở (27/09/2019 07:52)

Huyện Quản Bạ: Duy trì tốt ngày thứ 7 hướng về XD NTM tại thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ. (15/09/2019 14:33)

Nhân dân thôn Đầu Cầu 2, xã Cán Tỷ xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn. (14/09/2019 16:14)

Thôn Thượng Sơn "chuyển mình" trong xây dựng thôn kiểu mẫu. (13/09/2019 17:10)

Ý Đảng, lòng dân trong xây dựng Nông thôn mới tại huyện Quản Bạ. (25/08/2019 12:55)

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Quản Bạ ngày thứ 7 hướng về cơ sở. (24/08/2019 21:44)

"Ngày thứ Bảy chung tay xây dựng Nông thôn mới" ở Quản Bạ. (18/08/2019 17:31)

Nhân dân thị trấn Tam Sơn ra quân tổng vệ sinh khu dân cư kiểu mẫu (17/08/2019 10:57)

TT Tam Sơn, huyện Quản Bạ: Hướng dẫn nhân dân triển khai xây dựng thôn kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch khám phá. (26/07/2019 14:34)

xem tiếp