Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020

Quốc phòng - An ninh

Hội nghị ký giao ước thi đua thực hiện phong trào "Thanh niên công an Hà Giang học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy".

27/12/2019 17:19

Phát huy tinh thần xung kích, bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ Công an trên địa bàn tỉnh Hà Giang, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ công an nhân văn, của dân, do dân, vì dân. Sáng ngày 26/12, tại Công an huyện Quản Bạ, cụm thi đua số V gồm Đoàn thanh niên Công an các huyện, thành phố: TP Hà Giang, huyện Bắc Mê, huyện Quản Bạ, huyện Yên Minh, huyện Đồng Văn, huyện Mèo Vạc đã tổ chức ký giao ước thi đua thực hiện phong trào "Thanh niên công an Hà Giang học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy".

Cụm thi đua số 5 ký giao ước thi đua thực hiện phong trào "Thanh niên công an Hà Giang học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy".

Theo đó, trên cơ sở đồng tình, nhất trí của các đơn vị trong Cụm thi đua số V đã xây dựng ra nội dung giao ước thi đua gồm: 100% đoàn viên thanh niên ký cam kết thi đua, duy trì thường xuyên, chất lượng các hoạt động tình nguyện tại chỗ, các hoạt động xã hội tình nghĩa, chung sức cùng cộng đồng trên địa bàn dân cư. Duy trì ít nhất 01 mô hình thực hiện phong trào gắn với thực hiện phần việc thanh niên đảm nhận ở đơn vị thể hiện rõ nét một trong sáu nội dung thi đua "3 xung kích, 3 tình nguyện". Tăng cường giao lưu, trao đổi thông tin, tình hình, học tập kinh nghiệm giữa các đoàn trong Cụm. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo hướng dẫn, quy định của Đoàn cấp trên. Tại lễ ký giao ước, các thành viên trong cụm đã tiến hành thảo luận, một số nội dung gồm: Nâng cao công tác phối hợp giữa các thành viên trong Cụm; Nhân rộng các cách làm hay, mô hình tích cực sát với thực tiễn của từng địa phương. Nâng cao chất lượng lãnh đạo, tập hợp, kết nối của Cum trưởng, Cụm phó.
Có thể khẳng định rằng, việc ký giao ước thi đua thực hiện phong trào "Thanh niên công an Hà Giang học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy". Là một nhiệm vụ quan trọng góp phần đảm bảo ANCT, ANTT tại địa phương, đây cũng là cơ sở, nền tảng, động lực, sức "chiến đấu" và "phấn đấu" của tuổi trẻ công an các huyện thuộc Cụm thi đua số V nói riêng và toàn tỉnh nói chung. Là một trong những sợi dây kết nối vững chắc giữa lực lượng Công an với đồng bào, nhân dân trên miền vùng cao Hà Giang.

 

Hoàng Chính

Tin khác

Hội nghị bồi dưỡng chuyên đề về công tác bảo vệ nền tư tưởng của Đảng và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. (27/12/2019 13:36)

Quản Bạ: Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2019. (14/12/2019 14:07)

Huyện Quản Bạ tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020. (28/11/2019 11:23)

Hội thảo biên soạn cuốn sách lịch sử truyền thống lực lượng vũ trang huyện Quản Bạ giai đoạn 1963 - 2018. (23/11/2019 10:48)

Huyện Quản Bạ: Họp Ban Chỉ đạo 35. (23/11/2019 10:45)

Mô hình ATGT trước cổng trường. (15/11/2019 09:05)

Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh kiểm tra tại huyện Quản Bạ. (13/11/2019 10:23)

Quản Bạ Họp hội đồng nghĩa vụ quân sự triển khai công tác tuyển quân năm 2020 (08/11/2019 16:17)

Đồn Biên Phòng Nghĩa Thuận 3 bám 4 cùng nơi dân. (30/10/2019 09:26)

Quản Bạ tiêu hủy 4300kg lợn không rõ nguồn gốc. (10/10/2019 09:46)

xem tiếp