Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020

Kinh tế

Chi cục Thuế khu vực Quản Bạ - Yên Minh triển khai thu lệ phí môn bài năm 2020.

03/01/2020 16:50

Để triển khai tốt nhiệm vụ thu Ngân sách nhà nước năm 2020. Ngày 2/1, Chi cục Thuế khu vực Quản Bạ - Yên Minh đã tiến hành thu thuế lệ phí môn bài đối với các tổ chức, cá nhân đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn để xây dựng kế hoạch thu ngân sách.

Chi cục Thuế khu vực Quản Bạ - Yên Minh triển khai thu lệ phí môn bài năm 2020.

Với nhiều hình thức đa dạng phong phú, Chi cục Thuế khu vực đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đôn đốc, nhắc nhở hộ kinh doanh, doanh nghiệp thu nộp lệ phí môn bài. Vì vậy, công tác thu nộp lệ phí môn bài trên địa bàn huyện đạt kết quả khả quan. Năm 2020, Chi cục thuế khu vực Quản Bạ - Yên Minh quản lý thu lệ phí môn bài khoảng 590 hộ kinh doanh, doanh nghiệp. Triển khai công tác thu lệ phí môn bài, Chi cục Thuế khu vực đã tích cực chỉ đạo các đội thuế thực hiện đồng bộ các biện pháp thu, vì vậy, ngày đầu tiên của năm 2020, Chi cục Thuế khu vực Quản Bạ - Yên Minh đã thực hiện 55% thu lệ phí môn bài năm 2020, với tổng số thu 306 triệu đồng. Trong đó, số thu từ các hộ kinh doanh đạt 229 triệu đồng và thu từ các doanh nghiệp 77 triệu đồng. Để tạo khí thế ra quân thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu, Chi cục Thuế khu vực luôn lấy việc hoàn thành thu phí môn bài ngay trong tháng 1/2020 làm một trong các chỉ tiêu chấm thi đua ở các đội nghiệp vụ, các tổ đội thu thuế. Do đó, lãnh đạo Chi cục thường xuyên kiểm tra và yêu cầu các tổ, đội báo cáo số thu, nộp hàng ngày để có sự đôn đốc, chỉ đạo kịp thời. Chính vì vậy, Chi cục Thuế khu vực đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các đội thuế phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị, lập bộ thu thuế môn bài phù hợp tình hình thực tế. Việc tập hợp thông tin, cơ sở dữ liệu, tổ chức kê khai, điều tra xác định thu nhập, lập dự kiến và xét duyệt bộ lệ phí môn bài ở các địa phương được tiến hành một cách khẩn trương, đúng tiến độ.

Trong thời gian tới, Chi cục Thuế khu vực Quản Bạ - Yên Minh tích cực chỉ đạo các đội thuế phối hợp với các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác thu các sắc thuế khác, phấn đấu hoàn thành thu ngân sách nhà nước năm 2020 đạt và vượt dự toán được giao.
 

Đỗ Hà

Tin khác

Hướng đi sinh kế từ cây dược liệu tại xã Quản Bạ. (21/12/2019 08:23)

Quản Bạ: Chuyển mình từ tái cơ cấu ngành nông nghiệp. (14/12/2019 14:11)

Thường trực huyện ủy kiểm tra tình hình phát triển cây Mận tại thôn Lùng Hóa. (13/12/2019 14:45)

Lãnh đạo huyện Quản Bạ kiểm tra tình hình phát triển kinh tế tại thôn Mỏ Nhà Cao. (11/12/2019 15:53)

Hội nghị trực tuyến giao ban Chương trình NTM, hỗ trợ nhà ở và phòng, chống dịch tả lợn châu Phi. (30/11/2019 02:18)

Huyện Quản Bạ chú trọng phát triển chăn nuôi (30/10/2019 09:17)

Quản Bạ: Khởi sắc trong tái cơ cấu nông nghiệp. (25/10/2019 17:46)

Xã Đông Hà chăm sóc cây trồng vụ đông năm 2019. (25/10/2019 17:39)

Xã Thanh Vân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lạc Hè thu (20/10/2019 07:44)

Xã Quyết Tiến đẩy mạnh sản xuất cây vụ đông năm 2019. (09/10/2019 17:29)

xem tiếp