Thứ ba, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Nông thôn mới

Gửi Email In trang Lưu
Huyện Quản Bạ: Kiên cố các tuyến đường liên thôn.

23/06/2020 10:27

Quản Bạ là huyện còn gặp nhiều khó khăn của tỉnh trong phát triển kinh tế do nhiều yếu tố từ các nguyên nhân khách quan như: Địa hình chia cắt mạnh, chủ yếu núi đá, dân cư sống không tập trung, cơ sở hạ tầng đường giao thông còn hạn chế. Xác định, để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, mức hưởng thụ cho nhân dân trong huyện, trước hết phải củng cố, xây dựng, đầu tư các tuyến đường liên thôn để các hoạt động giao thương, trao đổi hàng hóa của nhân dân thuận lợi, thông suốt.

Nhân dân thôn Séo Lủng 1 xã Thái An làm đường NTM.

 Năm 2015, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh được triển khai, đây được coi là chương trình mang luồng gió tích cực góp phần cho các huyện trong tỉnh có cơ sở, động lực, nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ, trong đó có tiêu chí về đường bê tông NTM. Nắm bắt tốt thời cơ, tranh thủ các cơ hội hỗ trợ của cấp trên, huyện Quản Bạ chỉ đạo các xã, thị trấn khẩn trương rà soát cụ thể, phối hợp với ban, ngành chuyên môn của huyện lập dự toán kinh phí, tiến hành đăng ký đầu điểm triển khai với tỉnh.
 Xã Cao Mã Pờ là xã biên giới của huyện Quản Bạ, trước đây điều kiện về đường xá đi lại khá khó khăn, nhân dân làm ra thương phẩm chủ yếu theo hướng tụ cung, tự cấp. Từ nguồn lực của chương trình MTQG XD NTM, với nhiều chính sách hỗ trợ. Đến nay cơ bản các tuyến đường từ trung tâm xã Cao Mã Pờ đi trung tâm các thôn, các nhóm hộ đã được bê tông hóa. Nhân dân tại các thôn, bản rất phấn khởi. Tạo điều kiện cho người dân trong phát triển kinh tế, điều đó được thể hiện khi thu nhập bình quân đầu người tại xã năm 2020 đạt 22 triệu đồng/người/năm.
Chỉ sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG về XD NTM, bằng những cách làm cụ thể, linh hoạt, sáng tạo trong công tác triển khai thực hiện, tranh thủ nguồn lực từ cấp trên và sự đồng thuận, đồng lòng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện. Đến nay huyện Quản Bạ đã kiên cố được trên 86 km đường bê tông nông thôn, huy động sức dân đóng góp công lao động được trên 61.000 công.

                                         Đường bê tông hoá NTM thuận tiện cho việc đi lại của nhân dân.
 Trao đổi nội dung này, đồng chí Hoàng Đình Phới, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Quản Bạ cho biết: Bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện chương trình MTQG XD NTM, trong đó có tiêu chí bê tông hóa đường bê tông NTM tại các xã thị trấn, trước hết là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện xuống cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tại địa phương đoàn kết cùng góp công lao động để thực hiện. Huyện luôn xác định: Chương trình MTQG XD NTM người trực tiếp hưởng lợi phải là nhân dân, trong quá trình thực hiện nhân dân được biết, được bàn, được làm, được giám sát với mục tiêu, tổn chỉ rõ ràng là từng bước nâng cao đời sống của nhân dân.
 Trong những năm tiếp theo, huyện Quản Bạ sẽ tiếp tục chú trọng trong công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông tại các xã, thị trấn. Tranh thủ tốt các cơ hội, nguồn lực từ Trung Ương, từ Tỉnh và sức đoàn kết của nhân dân tại huyện nhà để thực hiện bê tông hóa các tuyến đường đến từng nhóm hộ. Qua đó, góp phần thực hiện bền vững tiêu chí đường bê tông nông thôn trong bộ tiêu chí NTM. Phấn đấu đến năm 2025, lũy kế huyện có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới
 

Hoàng Chính

Tin khác

Xã Quản Bạ: Làm đường bê tông nông thôn chào mừng Đại hội Đảng. (11/03/2020 16:08)

Giao ban Chương trình hỗ trợ nhà ở, NTM và kế hoạch đảm bảo tổng sản lượng lương thực năm 2020 (19/01/2020 05:37)

Huyện Quản Bạ: Tổng kết chương trình MTQG XD NTM năm 2019. (29/11/2019 11:13)

Thôn Na Lình, xã Nghĩa Thuận: Tích cực cải thiện tiêu chí môi trường nông thôn. (02/11/2019 08:16)

Giao ban tiến độ Chương trình NTM, Đề án quy tụ dân cư, hỗ trợ nhà ở và phòng chống dịch tả lợn châu Phi (01/11/2019 08:08)

Thăng trầm 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tại huyện Quản Bạ. (02/10/2019 16:35)

Người dân xã Tả Ván (Quản Bạ): Phấn khởi khi có đường bê tông mới. (02/10/2019 15:51)

Giao ban Chương trình xây dựng Nông thôn mới, Đề án Quy tụ dân cư và hỗ trợ nhà ở (27/09/2019 07:52)

Huyện Quản Bạ: Duy trì tốt ngày thứ 7 hướng về XD NTM tại thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ. (15/09/2019 14:33)

Nhân dân thôn Đầu Cầu 2, xã Cán Tỷ xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn. (14/09/2019 16:14)

xem tiếp