Thứ ba, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Chính trị

Gửi Email In trang Lưu
Quản Bạ: Hội nghị giao ban giữa Thường trực Huyện ủy và các Ban xây dựng Đảng huyện.

04/09/2020 20:37

Nhằm đánh giá các kết quả công việc đã thực hiện và khách quan nhìn nhận, đồng thời chỉ ra những nguyên nhân còn tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Ngày 4/9, Huyện ủy Quản Bạ đã tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực Huyện ủy với các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, VP Huyện ủy, Trung tâm chính trị huyện về thực hiện nhiệm vụ trong 8 tháng đầu năm và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong 4 tháng cuối năm. Đồng chí Lò Sỉ Chảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện Lò Sỉ Chảo kết luận và giao nhiệm vụ tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Tuyên Giáo, Ủy Ban Kiểm tra – Thanh tra huyện, Văn Phòng Huyện ủy, Ban Tổ chức- Nội vụ Huyện ủy đã lên báo cáo nhanh tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong 8 tháng đầu năm. Theo đó, các nhiệm vụ của từng ban, từng đơn vị đã được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc ngày từ đầu năm. Công tác tham mưu cho BCH, BTV, TT Huyện ủy về các nhiệm vụ công việc được thực hiện có hiệu quả, phù hợp, sát với thực tế. Đặc biệt là trong công tác tham mưu tổ chức thành công các kỳ Đại hội dưới cơ sở, cơ sở, trên cơ sở tạo sự đồng thuận, đồng lòng trong toàn Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn huyện. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai thực hiện theo hướng mềm mỏng, khéo léo, có trọng tâm gắn với việc thường xuyên bám nắm cơ sở, địa bàn. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được thực hiện quyết liệt, kịp thời tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu và kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm, tuyệt đối không để tồn tại “vùng cấm” trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng. Công tác kêu gọi xã hội hóa, giúp đỡ các địa phương, nhân dân đồng bào có hoàn cảnh khó khăn được lan tỏa mạnh mẽ với thông điệp thấu hiểu, chia sẻ. Công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên được thực hiện đảm bảo về số lượng và chất lượng. Hội nghị cũng đưa ra những mặt tồn tại, hạn chế và những khó khăn khách quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đó là: Ảnh hưởng do dịch bệnh Covid- 19; Biên chế số lượng cán bộ còn ít, khối lượng công việc tương đối nhiều; Một số cán bộ, công chức còn tồn tại tư tưởng trì trệ, chưa phát huy hết khả năng trí tuệ, độ nhạy bén, sáng tạo, sự chủ động trong công việc. Trang thiết bị, máy tính còn thiếu và đã cũ không đáp ứng được nhu cầu công việc.
Trước những mặt khó khăn và tồn tại đó, hội nghị đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận các nội dung để tìm ra giải pháp kịp thời, phù hợp đó là: Công tác bảo vệ tài sản công, trang thiết bị máy tính cho các ban xây dựng đảng đảm bảo chất lượng; Biên chế cán bộ còn thiếu chưa xứng tầm với khối lượng công việc; Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các ban xây dựng Đảng; Vấn đề quyết toán một số khoản chi phí.
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện Lò Sỉ Chảo đánh giá cao tinh thần làm việc của các Ban xây dựng Đảng, VP Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã tham mưu cho BCH, BTV, TT Huyện ủy về các nội dung công việc liên quan. Đặc biệt tham mưu trúng, đúng các nhiệm vụ phục vụ cho công tác tổ chức thành công ĐH Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được TW, tỉnh đánh giá cao. Chia sẻ với các Ban xây dựng Đảng, đồng chí Lò Sỉ Chảo bày tỏ: Khối lượng công việc của các Ban xây dựng Đảng khá nhiều, trong đó biên chế cán bộ còn thiếu, trang thiết bị phục vụ công việc còn chưa đảm bảo. Với tinh thần, trách nhiệm trong công việc đội ngũ cán bộ các Ban xây dựng Đảng là bộ phận giúp việc đắc lực của TT Huyện ủy. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư TT Huyện ủy- Chủ tịch HĐND Lò Sỉ Chảo huyện yêu cầu: Các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu nhiệm vụ chuyên môn cho TT Huyện ủy. Văn phòng Huyện ủy rà soát lại trang thiết bị máy tính tại các ban xây dựng Đảng, VP Huyện ủy, Trung Tâm bồi dưỡng chính trị huyện để tham mưu cho TT Huyện ủy có kế hoạch nâng cấp, đầu tư; Làm tốt công tác tham mưu về thời gian hoàn thiện văn bản trình về TT Huyện ủy; Kiểm tra công tác Văn Phòng tại các VP Đảng ủy các xã, thị trấn về các nội dung liên quan. Các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy quan tâm về chuyên môn nghiệp vụ, mỗi cán bộ trong từng đơn vị cần nâng cao tinh thần phấn đấu, cố gắng thể hiện được sự tận tâm, tận tuy với công việc; Nắm chắc các kỹ năng về soạn thảo văn bản, đảm bảo đúng thể thức; Chú trọng về chất lượng nội dung của văn bản. Giao cho Ban Tổ chức- Nội vụ huyện tham mưu cho TT Huyện ủy kiện toàn biên chế cán bộ tại các Ban xây dựng Đảng và xem xét chức danh cán bộ UBKT- Thanh tra tại xã Quyết Tiến. Ủy Ban kiểm tra- Thanh tra huyện đôn đốc các xã, thị trấn hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát đúng tiến độ. Ban Dân vận huyệnduy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Quan tâm đến công các Dân vận khéo, kịp thời nắm bắt tình hình, tư tưởng trong nhân dân; Chủ động trong các nhiệm vụ chuyên môn. Ban Tuyên giáo chỉ đạo các cơ quan trong khối tuyên truyền, tuyên truyền về các nội dung, nhiệm vụ chính trị của huyện. Các Ban xây dựng Đảng chủ động lập các cặp hồ sơ để lưu trữ, đảm bảo theo đúng quy định. Phối hợp trong thực hiện các công tác chỉnh trang khuân viên làm việc, xây dựng công sở sáng – xanh – sạch – đẹp.
 

Hoàng Chính

Tin khác

Tổng kết Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giai đoạn 2016-2020. (04/09/2020 09:52)

Quản Bạ: Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự (04/09/2020 09:51)

Ghi nhận Hội thi tìm hiểu luật tổ chức chính quyền địa phương. (27/08/2020 10:13)

Khai mạc Hội thi tìm hiểu Luật tổ chức chính quyền địa phương. (27/08/2020 10:08)

Huyện Quản Bạ phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2020 (26/08/2020 16:34)

Lãnh đạo huyện Quản Bạ kiểm tra tình hình thiên tai tại xã Thái An. (21/08/2020 14:08)

Lãnh đạo huyện Quản Bạ kiểm tra tình hình thiên tai tại xã Cao Mã Pờ. (21/08/2020 14:06)

Khai trương Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành và Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia. (20/08/2020 11:03)

Quản Bạ: Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng. (20/08/2020 11:02)

Quản Bạ: Hội nghị giao ban công tác nội chính 8 tháng đầu năm 2020. (19/08/2020 14:44)

xem tiếp