Thứ ba, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Chính trị

Gửi Email In trang Lưu
Quản Bạ: Hội nghị giao ban giữa Thường trực Huyện ủy với Khối Dân.

04/09/2020 20:38

Nhằm nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cũng như kịp thời tìm ra những nguyên nhân tồn tại hạn chế và có những giải pháp thiết thực, phù hợp để khắc phục. Chiều ngày 4.9, Huyện ủy Quản Bạ đã tổ chức Hội nghị giao ban giữa TT Huyện ủy với Khối Dân. Đồng chí Lò Sỉ Chảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lò Sỉ Chảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận những ý kiến đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ của Khối Dân là hoàn toàn chính đáng.

Tại hội nghị giao ban, các cơ quan, đơn vị trong Khối Dân đã báo cáo nhanh tình hình thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị trong 8 tháng đầu năm 2020, đó là: Làm tốt công tác kêu gọi hỗ trợ các nguồn kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ các trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19; Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới nhân dân, các biện pháp phòng chống Covid- 19; Hướng dẫn nhân dân trên địa bàn tiến hành cài đặt phần mềm Bluzone. Duy trì quỹ mái ấm công đoàn, thường xuyên quan tâm đến các quyền lợi của cán bộ, công chức, người lao động trên địa bàn huyện. Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước như phong trào 5 không 3 sach, cuộc vận động người Việt Nam dùng hàng Việt, phong trào chung tay xây dựng NTM, khu dân cư kiểu mẫu. Lan tỏa có chiều sâu phong trào thanh niên khởi nghiêp trong phát triển kinh tế, nhân rộng các mô hình có hiệu quả cao như: Chăn nuôi bò vỗ béo, bò sinh sản gắn với chuyển đổi diện tích cằn sang trồng cỏ; Chăn nuôi dê, gà xương đen, lợn đen. Duy trì các nguồn vốn vay ủy thác của các tổ tiết kiệm tại các xã, thị trấn. Công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ VN và các hội đoàn thể huyện với các ban, ngành, đơn vị trên địa bàn huyện được thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng bộ toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Chính trị - Kinh tế - Văn hóa, xã hội – Quốc phòng, an ninh.
Bên cạnh những nhiệm vụ đã thực hiện được, khách quan nhìn nhận vẫn còn một số tồn tại hạn chế. Để có những giải pháp hữu hiệu nhất, hội nghị dành nhiều thời gian tập trung vào phần thảo luận với các nội dung cụ thể đó là: Các cán bộ trong Khối phải tiến hành cài đặt đầy đủ các phần mềm văn bản điều hành kịp thời tiếp cận được các văn bản của cấp trên; Quản lý giờ làm việc của cán bộ, công chức trong Khối; Chú trọng công tác chỉnh trang khuôn viên tại Khối. Kiến nghị TT Huyện ủy khi làm việc với các xã, thị trấn chỉ đạo các địa phương quan tâm đến công tác của Hội, đoàn thể. Khó khăn về công tác xóa mù chữ. Tổng kết và khen thưởng các chiến dịch của thanh niên năm 2019. Kiến nghị sửa chữa và trang bị máy tính đảm bảo thực hiện các công việc của Khối Dân.
Phát biểu kết luận tại hội nghị giao ban, đồng chí Lò Sỉ Chảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận những ý kiến đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ của Khối Dân là hoàn toàn chính đáng, TT Huyện ủy sẽ xem xét và cân đối để thực hiện. Đồng thời, đánh giá cao về việc thực hiện các nội dung của Khối Dân, cơ bản đáp ứng được đúng kế hoạch đã đề ra. Về thời gian tới, đồng chí Lò Sỉ Chảo yêu cầu Khối Dân Huyện một số nội dung: Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu các nhiệm vụ về TT Huyện ủy, phát huy tinh thần đồng lòng trong công việc. Chú ý văn bản trình bày đúng với các hướng dẫn về tính thẩm mỹ và thể thức. Toàn bộ văn bản phục vụ Hội nghị các cơ quan cần chuyển trước cho đồng chí phụ trách khối để thẩm định. Thống nhất giao cho Công đoàn của khối theo dõi, quản lý giờ làm việc của cán bộ, công tác vệ sinh, chỉnh trang khuân viên. Các cơ quan trong Khối Dân gửi song song nội dung công việc đến Đảng ủy – UBND các xã và Hội, đoàn thể cấp xã, thị trấn đảm bảo chất lượng công việc được hoàn thành. Đối với những Hội, đoàn thể cấp xã hoạt động chưa tích cực, còn yếu, khối Dân cần thông tin lại tới Thường vụ phụ trách xã. Sau khi có chủ trương của tỉnh Hội, Hội Phụ nữ huyện tham mưu cho Thường trực Huyện ủy về các nội dung chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội LHPN huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan trong Khối để hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Giao VP Huyện ủy nghiên cứu đến chế độ hưởng lương chức danh Chủ tịch Hội CCB huyện.
 

Hoàng Chính

Tin khác

Quản Bạ: Hội nghị giao ban giữa Thường trực Huyện ủy và các Ban xây dựng Đảng huyện. (04/09/2020 20:37)

Tổng kết Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giai đoạn 2016-2020. (04/09/2020 09:52)

Quản Bạ: Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự (04/09/2020 09:51)

Ghi nhận Hội thi tìm hiểu luật tổ chức chính quyền địa phương. (27/08/2020 10:13)

Khai mạc Hội thi tìm hiểu Luật tổ chức chính quyền địa phương. (27/08/2020 10:08)

Huyện Quản Bạ phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2020 (26/08/2020 16:34)

Lãnh đạo huyện Quản Bạ kiểm tra tình hình thiên tai tại xã Thái An. (21/08/2020 14:08)

Lãnh đạo huyện Quản Bạ kiểm tra tình hình thiên tai tại xã Cao Mã Pờ. (21/08/2020 14:06)

Khai trương Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành và Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia. (20/08/2020 11:03)

Quản Bạ: Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng. (20/08/2020 11:02)

xem tiếp