Thứ ba, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Gửi Email In trang Lưu
Xây dựng Đảng - không có vùng cấm.

05/09/2020 10:29

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân, của bộ đội và của Chính phủ”. Người khẳng định đó chính là: “Kẻ thù khá nguy hiểm, vì nó không mang gươm mang súng, mà nó nằm trong các tổ chức của ta, để làm hỏng công việc của ta”. Bởi vậy, ngay từ khi Cách mạng tháng Tám thành công, chính quyền cách mạng mới được thành lập, Đảng, Nhà nước đã nhận diện, thẳng thắn chỉ ra các hiện tượng tham ô tài sản, nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ, quyền hạn và có những hành động cụ thể nhằm kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, có hành vi sai phạm. Trải qua 90 năm thành lập, phát triển, với nhiều dấu mốc oanh liệt từ những cuộc kháng chiến đến công cuộc xây dựng đất nước theo hướng CNH- HĐN, đến nay Việt Nam có thể tự tin sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới. Để có những kết quả, thành tựu đó chính là việc Đảng ta đã có những đường lối, chủ trương đúng đắn, phù hợp, trong đó đảng ta lấy dân là gốc!

Xây dựng Đảng - không có vùng cấm.

Công tác xây dựng Đảng chính là nhiệm vụ then chốt, trong đó công tác cán bộ là “then chốt của then chốt” phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, toàn diện trên các mặt “vừa xây dựng” “vừa phòng chống” “vừa đấu tranh” không có điểm dừng, không có “vùng cấm”, thực hiện phải được cơ bản, lâu dài, theo từng giai đoạn. Các nhiệm vụ này luôn phải đảm bảo song hành, kết hợp nhuần nhuyễn nhằm làm trong sạch đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng.
Để bộ máy trong Đảng tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, thời gian qua Đảng, nhà nước ta đã kiên quyết không để tồn tại “vùng an toàn” cho bất kỳ ai, dù là ở chức vụ nào. Đảng có trong sạch, vũng mạnh, trước hết là phải xây dựng đội ngũ cán bộ tinh nhuệ về trí tuệ, tri thức, khéo léo trong công tác dân vận khéo, gần dân. Đảng, nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương về nội dung này, đơn cử như Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, người cán bộ phải thực sự đủ các yếu tố then chốt đó là Cần, kiệm, liêm, chính, chí, công, vô, tư, cán bộ của ta vừa là người lãnh đạo vừa là đầy tớ của nhân dân. Tại các địa phương, chỉ thị này được đưa vào triển khai thực hiện gắn với vai trò của người đứng đầu Đảng bộ. Toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên phải gắn rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, phải công tâm, liêm khiết tuyệt đối không được tư lợi cá nhân. Đối với những cán bộ sai phạm, có tư duy “núp bóng” “trì trề” “ngại va chạm” và “nể nang” cần phải “cải tiến” và thay đổi tư duy, nhanh chóng chữa các “căn bệnh” trên để tránh làm “mối mọt” trong Đảng. Dù là sai ít hay sai nhiều, đã vi phạm Đảng, nhà nước kiên quyết xử lý theo đúng quy định, nhất là cán bộ cấp cao với quan điểm “cán bộ cấp càng cao trách nhiệm nêu gương phải quyết liệt”, qua đó làm trong sạch đội ngũ, xây dựng Đảng ta luôn trong sạch vững mạnh, củng cố sự tin tưởng trong nhân dân với các đường lối, chủ trương của Đảng, nhà nước.
Khi ta có đội ngũ cán bộ thực sự trong sạch, với nền tảng kiến thức, bản lĩnh kiên định về chính trị. Đảng, nhà nước ta xác định thêm, mỗi một cán bộ thực sự tận tụy với nhân dân sẽ là 1 nhân tố then chốt không chỉ trong quá trình xây dựng Đảng và còn là những “chiến binh” trong công cuộc chống lại tư tưởng “Tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ và nội dung “phê bình và tự phê bình”. Đặc biệt đó là công tác chống lại những luận điệu, những phần tử chống đối, thù địch với những luận điệu sai trái xuyên tạc, cổ xúy những sự việc không đúng sự thật về Đảng, nhà nước ta gây chia rẽ nội bộ, đoàn kết trong Đảng, làm suy giảm lòng tin của người dân đối với Đảng.
Thực tế, cho thấy trong 8 tháng đầu năm 2020, Đảng ta đã kiên quyết xử lý nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện, xử lý, nhất là những vụ án nghiêm trọng liên quan đến các chức danh có “tầm cỡ” cao tại TW, TP, tỉnh, huyện được Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo điều tra, truy tố, xét xử. Việc thụ lý các vụ án được tiến hành kỹ lưỡng với những bằng chứng sát thực, căn cứ vào hành vi phạm tội của các bị cáo, hậu quả gây ra đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân, căn cứ vào quy định, Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước. Những sự việc trên xảy ra với những “con sâu đục thân” trong bộ máy chính quyền các cấp của Đảng, nhà nước thực sự là hồi chuông cảnh tỉnh đối với những người đang nhen nhóm những ý đồ bất chính, làm dụng quyền lực để trực lợi, chiếm đoạt tài sản của Nhà nước và nhân dân. Và cho thấy xây dựng Đảng, xử lý trong đảng của Đảng ta là không tồn tại “vùng cấm, vùng an toàn” “Xử lý những người “anh, em, cán bộ của ta” thực sự ta có chút hụt hẫng, song sẽ hụt hẫng hơn nếu ta không xử lý, để những “con sâu đục thân ngày càng phát triển theo đốt” gây ảnh hưởng tới Đảng, nhà nước ta.
Với quyết tâm chính trị cao nhất Đảng, nhà nước ta trên nền tảng tư tưởng đồng thuận của toàn toàn nhân dân trong công cuộc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và kiên quyết trong các cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Đảng. Tin tưởng rằng, Đảng ta sẽ tiếp tục có những chủ trương, đường lối phù hợp với mong muốn, nguyện vọng chung của toàn Đảng, toàn dân, vì lợi ích và sự phát triển trường tồn của dân tộc Việt Nam.
 

Hoàng Chính - Thành viên BCĐ 35 huyện