Thứ ba, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Gửi Email In trang Lưu
Xây dựng lực lượng "tinh nhuệ" về bản lĩnh chính trị.

14/09/2020 09:11

Trải qua hơn 55 năm xây dựng, củng cố và phát triển, đến nay Đảng bộ Công an huyện Quản Bạ đã có 08 chi bộ trực thuộc với 86 đảng viên, số lượng đảng viên có trình độ đại học chiếm trên 80%, chất lượng đảng viên được nâng lên rõ rệt. Nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng tại cơ sở là cầu nối đưa đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, nhất là trên lĩnh vực đảm bảo ANTT nên tập thể Đảng bộ luôn xác định công tác “Xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng tinh nhuệ về bản lĩnh chính trị” là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa then chốt.

Đại hội Đảng ủy Công an huyện khóa V, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Để thực hiện thực sự có hiệu quả về nội dung này, Đảng ủy Công an huyện Quản Bạ đã tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ, giữ vững và phát huy nguyên tắc dân chủ, trí tuệ của tập thể và nêu cao tinh thần “phê bình và tự phê bình” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, cụ thể hóa bằng Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Trong đó, duy trì và thực hiện nghiêm túc Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/02/2018 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” phát huy tinh thần nêu gương của mỗi đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Chi ủy các chi bộ trực thuộc trong quá trình thực tiễn công tác để làm gương cho CBCS trong đơn vị.
Trong tháng 7 vừa qua, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an huyện đã sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của đơn vị, qua đó phân công các thành viên trong cấp ủy tham gia sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc giúp đỡ các chi bộ trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, tổ chức học tập, triển khai và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Bộ Chính trị. Cụ thể hóa các nội dung trên, Công an huyện Quản Bạ đã gắn việc học tập và làm theo gương Bác bằng từng nội dung công việc đó là: CBCS và đảng viên trong đơn vị đẩy mạnh công tác cải cách các thủ tục hành chính; Tiếp công dân ngày thứ 7; Cấp chứng minh nhân dân lưu động tại các xã, thị trấn và tại nhà cho người già yếu…; Phát động các hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân”.
Xác định nội dung xây dựng lực lượng tinh nhuệ về bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ phải được thực hiện từ "gốc, rễ" bền vững cho đến "ngọn". Thực hiện Đề án về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Đảng ủy Công an Trung ương theo đúng tinh thần “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám sát cơ sở”. Đến nay, Công an huyện đã điều động, bố trí 39 đồng chí Công an chính quy đến đảm nhiệm chức danh Công an xã, trong đó có 13 đồng chí đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã, 03 đồng chí đảm nhiệm chức danh Phó Trưởng Công an xã. Đồng thời, Đảng ủy đã tiến hành tham mưu Huyện ủy Quản Bạ chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn thành lập chi bộ Công an xã do đồng chí Chủ tịch UBND xã theo dõi, phụ trách. Qua đánh giá, có thể nói từ khi có lực lượng Công an chính quy về, nhờ gần dân, sát dân, bám cơ sở, triển khai thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ thì đến nay tình hình ANTT tại các xã, thị trấn đã từng bước đi vào ổn định, người dân an tâm phấn khởi. Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy và Bộ Công an trong công tác xây dựng Đảng, sau khi được tăng cường CBCS tốt nghiệp các trường CAND về công tác tại đơn vị, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an huyện đã thành lập tổ công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng bán chuyên trách bao gồm 03 đồng chí thuộc Đội Tổng hợp, qua đó thực hiện nhiệm vụ tham mưu, hướng dẫn cho Đảng bộ trên lĩnh vực “Xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng”.
Thiếu tá Giàng Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện cho biết: Công an huyện là lực lượng nòng cốt trong công tác giữ vững ANCT, ANTT, TTATXH tại địa phương. Với những nhiệm vụ hết sức quan trọng, đòi hỏi từng CBCS của đơn vị phải tuyệt đối nâng cao trách nhiệm của bản thân mình trong từng nội dung công việc. Chính vì vậy, sau khi Đại hội Đảng ủy Công an huyện nhiệm kỳ mới được diễn ra thành công. Đảng ủy Công an huyện đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước và của ngành để cán bộ, chiến sĩ, đảng viên và các chi bộ trực thuộc kịp thời nắm bắt các chủ trương, nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, từ đó có những giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đề ra phương châm, chủ đề công tác, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và các chỉ tiêu công tác để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.
Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Đảng bộ Công an huyện Quản Bạ đã được các cấp, các ngành ghi nhận và biểu dương khen thưởng, cụ thể: 04 cá nhân do Bộ Công an tặng Bằng khen; 01 tập thể, 03 cá nhân do UBND tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen; 01 cá nhân do Đoàn Thanh niên Bộ Công an tặng Bằng khen; 13 cá nhân, 01 tập thể do Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen; 01 tập thể, 28 cá nhân do Huyện ủy, UBND huyện tăng Giấy khen.
Có thể khẳng định rằng, với bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng được rèn luyện trong quá trình học tập, thực thi nhiệm vụ chuyên môn tại cơ sở của từng CBCS, đảng viên Công an huyện. Đặc biệt, quan trong hơn đó là cách lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy đơn vị là sự nhạy bén, sáng tạo, chủ động, kiên định với tinh thần "Tuyệt đối trung thành với Đảng" "Vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ". Trong nhiệm kỳ mới này, Đảng ủy Công an huyện Quản Bạ hứa hẹn sẽ tiếp tục có những thành tựu với về nội dung này. Xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng, nhà nước, cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân trong toàn huyện. Góp phần xây dựng huyện Quản Bạ ngày càng phát triển về kinh tế, vững về an ninh.

 

Thái Dương- CLB lý luận trẻ Công an huyện.

Tin khác

Xây dựng Đảng - không có vùng cấm. (05/09/2020 10:29)

xem tiếp