Thứ ba, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Thông tin tuyên truyền

Gửi Email In trang Lưu
Quản Bạ: Tổ chức hội nghị tuyên truyền nâng cao năng lực cho tuyên truyền viên về giải quyết việc làm, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, ngoài tỉnh.

12/09/2020 14:48

Ngày 11/9, Huyện Quản Bạ Tổ chức hội nghị tuyên truyền nâng cao năng lực cho tuyên truyền viên về giải quyết việc làm, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, ngoài tỉnh năm 2020. Dự hội nghị có Đại diện Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang; Đại diện các Công ty, Doanh nghiệp tuyển dụng trong và ngoài nước; Lãnh đạo Phòng Lao động TBXH huyện; cán bộ lao động TBXH các xã; cán bộ các Đoàn thể các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong thời gian 01 ngày, 360 học viên được nghe giảng viên của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang truyền tải, giới thiệu những nội dung chủ yếu của Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020; Nghị quyết số 27/NQ-HĐND, ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Hà Giang quy định về hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài và đi làm việc ngoài tỉnh; Quyết định số 12/2020/QĐTTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng chính phủ thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc; Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Thông qua hội nghị truyên truyền, giúp cho người lao động nâng cao ý thức, nhận thức về thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước. Góp phần tạo nguồn lao động đi xuất khẩu lao động có chất lượng, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững.
 

Đỗ Hà

Tin khác

Điểm cầu huyện Quản Bạ dự hội nghị báo cáo viên tháng 9 năm 2020 (11/09/2020 15:58)

Tiểu ban tuyên truyền khánh tiết của tỉnh làm việc tại huyện Quản Bạ. (07/09/2020 14:22)

Quản Bạ: Thay đổi nhận thức từ "Mỗi tuần một việc tốt". (30/08/2020 16:26)

Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới và một số văn bản của Đảng cho nhân dân tại xã Quản Bạ. (21/08/2020 14:14)

Quản Bạ: Tập huấn công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2020. (21/08/2020 14:12)

Công an huyện Quản Bạ: Cài đặt ứng dụng Bluezone phòng chống dịch bệnh Covid- 19. (19/08/2020 16:30)

Đồn biên phòng Tùng Vài tuyên truyền vận động nhân dân ở khu vực biên giới phòng chống dịch Covid-19. (14/08/2020 16:10)

Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid- 19. (03/08/2020 14:12)

Huyện Quản Bạ tham dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020. (08/07/2020 21:31)

Bảo hiểm xã hội Quản Bạ ra quân tuyên truyền vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện. (25/05/2020 10:57)

xem tiếp