Contact us

Lễ hội truyền thống
 • Xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ: Tổ chức Lễ hội bắt cá gắn với các hoạt động văn hóa truyền thống Dân tộc Dao.
  Xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ: Tổ chức Lễ hội bắt cá gắn với các hoạt động văn hóa truyền thống Dân tộc Dao.
 • Xã Thanh Vân chuẩn bị lễ hội Ẩm thực và Làng nghề rượu ngô truyền thống.
  Xã Thanh Vân chuẩn bị lễ hội Ẩm thực và Làng nghề rượu ngô truyền thống.
 • Huyện Quản Bạ: Tổ chức lễ hội Ẩm thực Làng nghề Rượu ngô truyền thống năm 2018.
  Huyện Quản Bạ: Tổ chức lễ hội Ẩm thực Làng nghề Rượu ngô truyền thống năm 2018.
 • Thông báo của BTC Lễ hội Ẩm thực, làng nghề rượu Ngô truyền thống xã Thanh Vân năm 2018:
  Thông báo của BTC Lễ hội Ẩm thực, làng nghề rượu Ngô truyền thống xã Thanh Vân năm 2018:
 • LỄ CẤP SẮC DÂN TỘC DAO
  LỄ CẤP SẮC DÂN TỘC DAO
 • LỄ HỘI CẦU MÙA
  LỄ HỘI CẦU MÙA
 • LỄ HỘI GẦU TÀO
  LỄ HỘI GẦU TÀO
 • LỄ HỘI MIẾU LÀNG ĐÁN
  LỄ HỘI MIẾU LÀNG ĐÁN
Thống kê truy cập