Contact us

Cơ cấu tổ chức
 • Phòng LĐTB & XH
  Phòng LĐTB & XH
 • Trung Tâm VHTT & DL
  Trung Tâm VHTT & DL
 • Văn phòng HĐND& UBND huyện
  Văn phòng HĐND& UBND huyện
 • Thường trực UBND
  Thường trực UBND
 • Văn phòng Huyện ủy
  Văn phòng Huyện ủy
 • Ban tổ chức
  Ban tổ chức
 • HUYỆN ỦY QUẢN BẠ
  HUYỆN ỦY QUẢN BẠ
 • Thị trấn Tam Sơn
  Thị trấn Tam Sơn
 • Xã Bát Đại Sơn
  Xã Bát Đại Sơn
 • Xã Cán Tỷ
  Xã Cán Tỷ
 • Xã Đông Hà
  Xã Đông Hà
 • Xã Cao Mã Pờ
  Xã Cao Mã Pờ
 • Xã Lùng Tám
  Xã Lùng Tám
 • Xã Nghĩa Thuận
  Xã Nghĩa Thuận
 • Xã Quản Bạ
  Xã Quản Bạ
 • Xã Quyết Tiến
  Xã Quyết Tiến
 • Xã Tả Ván
  Xã Tả Ván
 • Xã Thái An
  Xã Thái An
 • Xã Thanh Vân
  Xã Thanh Vân
 • Xã Tùng Vài
  Xã Tùng Vài
— 20 Items per Page
Showing 1 - 20 of 34 results.
Thống kê truy cập