Content with Nhóm tin tức Cơ cấu tổ chức .

Content with Nhóm tin tức Cơ cấu tổ chức .

Cơ cấu tổ chức
 • Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Quản Bạ
  Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Quản Bạ
 • HUYỆN ỦY QUẢN BẠ
  HUYỆN ỦY QUẢN BẠ
 • Văn phòng Huyện ủy
  Văn phòng Huyện ủy
 • Xã Quyết Tiến
  Xã Quyết Tiến
 • Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
  Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
 • Phòng LĐTB & XH
  Phòng LĐTB & XH
 • Phòng NN & PTNT
  Phòng NN & PTNT
 • Phòng nội vụ
  Phòng nội vụ
 • Phòng Tài nguyên và môi trường
  Phòng Tài nguyên và môi trường
 • Phòng Tư Pháp
  Phòng Tư Pháp
 • Phòng Văn hóa và thông tin huyện
  Phòng Văn hóa và thông tin huyện
 • Thanh tra huyện
  Thanh tra huyện
 • Thường trực UBND
  Thường trực UBND
 • Trung Tâm VHTT & DL
  Trung Tâm VHTT & DL
 • Ban tuyên giáo
  Ban tuyên giáo
 • Ban tổ chức
  Ban tổ chức
 • Thường trực HĐND
  Thường trực HĐND
 • Xã Thanh Vân
  Xã Thanh Vân
 • Ban Pháp chế
  Ban Pháp chế
 • Phòng Kinh tế & Hạ tầng
  Phòng Kinh tế & Hạ tầng
— 20 Items per Page
Showing 1 - 20 of 34 results.

Content with Nhóm tin tức Cơ cấu tổ chức .

Content with Nhóm tin tức Cơ cấu tổ chức .

Content with Nhóm tin tức Cơ cấu tổ chức .

Content with Nhóm tin tức Cơ cấu tổ chức .

Thống kê truy cập