Content with Nhóm tin tức Kinh tế .

Content with Nhóm tin tức Kinh tế .

Kinh tế
 • Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết trung thu năm 2021.
  Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết trung thu năm 2021.
 • Bí thư Huyện ủy Quản Bạ kiểm tra phát triển chăn nuôi tại xã Lùng Tám
  Bí thư Huyện ủy Quản Bạ kiểm tra phát triển chăn nuôi tại xã Lùng Tám
 • Quản Bạ: Khuyến khích việc hình thành các điểm trưng bày và bán các sản phẩm đặc hữu của địa phương.
  Quản Bạ: Khuyến khích việc hình thành các điểm trưng bày và bán các sản phẩm đặc hữu của địa phương.
 • Xã Thái An: Hiệu quả từ chương trình cải tạo vườn tạp.
  Xã Thái An: Hiệu quả từ chương trình cải tạo vườn tạp.
 • Quản Bạ đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa.
  Quản Bạ đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa.
 • Phát triển cây chè Shan tuyết tại huyện Quản Bạ.
  Phát triển cây chè Shan tuyết tại huyện Quản Bạ.
 • Đội Quản lý thị trường số 8 bắt giữ trên 1.000 sản phẩm hàng nhái, hàng giả mạo nhãn hiệu.
  Đội Quản lý thị trường số 8 bắt giữ trên 1.000 sản phẩm hàng nhái, hàng giả mạo nhãn hiệu.
 • Phát triển kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tại Tùng Vài.
  Phát triển kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tại Tùng Vài.
 • Quản Bạ: Mở rộng các diện tích nuôi thủy sản.
  Quản Bạ: Mở rộng các diện tích nuôi thủy sản.
 • Quản Bạ: Đảm bảo các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân.
  Quản Bạ: Đảm bảo các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân.
 • Quản Bạ: Tăng cường trong phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò.
  Quản Bạ: Tăng cường trong phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò.
 • Công nghệ số trong bối cảnh dịch bệnh Covid- 19 tại huyện Quản Bạ.
  Công nghệ số trong bối cảnh dịch bệnh Covid- 19 tại huyện Quản Bạ.
 • Nhân dân xã Nghĩa Thuận chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp.
  Nhân dân xã Nghĩa Thuận chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp.
 • Đội Quản lý thị trường số 8 tăng cường công tác kiểm tra các mặt hàng trên địa bàn huyện Quản Bạ.
  Đội Quản lý thị trường số 8 tăng cường công tác kiểm tra các mặt hàng trên địa bàn huyện Quản Bạ.
 • Quản Bạ: Đưa các giống cây ăn quả mới vào trồng và canh tác.
  Quản Bạ: Đưa các giống cây ăn quả mới vào trồng và canh tác.
 • Quản Bạ: Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong cải tạo vườn tạp.
  Quản Bạ: Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong cải tạo vườn tạp.
 • Thương hiệu vịt cổ ngắn thôn Bản Thăng.
  Thương hiệu vịt cổ ngắn thôn Bản Thăng.
 • Tam Sơn đẩy nhanh tiến độ cấy vụ lúa mùa năm 2021.
  Tam Sơn đẩy nhanh tiến độ cấy vụ lúa mùa năm 2021.
 • Người dân vùng biên thay đổi tư duy trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
  Người dân vùng biên thay đổi tư duy trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
 • Huyện Quản Bạ tiếp tục phát triển Dược liệu trên địa bàn.
  Huyện Quản Bạ tiếp tục phát triển Dược liệu trên địa bàn.