Content with Nhóm tin tức Quốc phòng - An ninh .

Content with Nhóm tin tức Quốc phòng - An ninh .

Quốc phòng - An ninh
 • Quản Bạ: Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn tại xã Bát Đại Sơn.
  Quản Bạ: Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn tại xã Bát Đại Sơn.
 • Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện họp bàn về công tác quyển quân năm 2022
  Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện họp bàn về công tác quyển quân năm 2022
 • Xử phạt 32 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ trong kỳ nghỉ lễ 2/9.
  Xử phạt 32 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ trong kỳ nghỉ lễ 2/9.
 • Công an xã chính quy- điểm tựa vững chắc cho nhân dân tại cơ sở.
  Công an xã chính quy- điểm tựa vững chắc cho nhân dân tại cơ sở.
 • Gặp mặt cán bộ Đồn biên phòng Tùng Vài tham gia chống dịch bệnh Covid- 19 tại miền Nam.
  Gặp mặt cán bộ Đồn biên phòng Tùng Vài tham gia chống dịch bệnh Covid- 19 tại miền Nam.
 • Diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Thái An.
  Diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Thái An.
 • Hội nghị công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc tại thị trấn Tam Sơn.
  Hội nghị công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc tại thị trấn Tam Sơn.
 • Diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Tùng Vài.
  Diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Tùng Vài.
 • Quản Bạ: Công an huyện, lực lượng nòng cốt trong đảm bảo ANTT, TTATXH.
  Quản Bạ: Công an huyện, lực lượng nòng cốt trong đảm bảo ANTT, TTATXH.
 • Lãnh đạo huyện Quản Bạ kiểm tra đường biên, mốc giới tại xã Nghĩa Thuận
  Lãnh đạo huyện Quản Bạ kiểm tra đường biên, mốc giới tại xã Nghĩa Thuận
 • Quản Bạ: Lãnh đạo Công an huyện kiểm tra người thuộc diện F2 thực hiện tự cách ly tại gia đình.
  Quản Bạ: Lãnh đạo Công an huyện kiểm tra người thuộc diện F2 thực hiện tự cách ly tại gia đình.
 • Quản Bạ: Nâng cao chất lượng diễn tập chiến đấu phòng thủ trên địa bàn huyện.
  Quản Bạ: Nâng cao chất lượng diễn tập chiến đấu phòng thủ trên địa bàn huyện.
 • Công an huyện Quản Bạ: Nhiệm vụ cải cách hành chính trong 6 tháng năm 2021.
  Công an huyện Quản Bạ: Nhiệm vụ cải cách hành chính trong 6 tháng năm 2021.
 • Bộ Quốc phòng, Học viện Quân Y trao nhà Đại Đoàn kết tại huyện Quản Bạ.
  Bộ Quốc phòng, Học viện Quân Y trao nhà Đại Đoàn kết tại huyện Quản Bạ.
 • Đồn biên phòng Tùng Vài: Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.
  Đồn biên phòng Tùng Vài: Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.
 • Quản Bạ: Tiếp tục nâng cao chất lượng lực lượng dân quân tự vệ.
  Quản Bạ: Tiếp tục nâng cao chất lượng lực lượng dân quân tự vệ.
 • Quản Bạ: Diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Lùng Tám năm 2021.
  Quản Bạ: Diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Lùng Tám năm 2021.
 • Công an huyện Quản Bạ: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
  Công an huyện Quản Bạ: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
 • Quản Bạ: Ngày Hội toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc tại xã Cao Mã Pờ.
  Quản Bạ: Ngày Hội toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc tại xã Cao Mã Pờ.
 • Lễ ra mắt cụm dân cư
  Lễ ra mắt cụm dân cư "Đảm bảo ANTT, bảo vệ đường biên, cột mốc" thôn Chín Chu Lìn.

Content with Nhóm tin tức Quốc phòng - An ninh .

Content with Nhóm tin tức Quốc phòng - An ninh .

Content with Nhóm tin tức Quốc phòng - An ninh .

Content with Nhóm tin tức Quốc phòng - An ninh .

Thống kê truy cập