Thứ ba, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Trung Tâm VHTT & DL

27/07/2017 15:53

1. Ông Viên Thế Tuân, Giám đốc trung tâm

Sđt: 0888280889

Mail: vttuan.quanba@hagiang.gov.vn

 

2. Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Giám đốc trung tâm

Sđt: 0912.000.563

Mail: ntnga.ttth.qba@hagiang.gov.vn

 

3. Ông Lệnh Thế Tuân, Phó Giám đốc trung tâm

Sđt: 01298641838

Mail: lttuan.sttth.qba@hagiang.gov.vn