Thứ ba, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Văn phòng Huyện ủy

Văn phòng Huyện ủy

15/12/2014 14:26

1. Đ/c Hà Văn Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện - Chánh văn phòng Huyện ủy.
Điện thoại: 0167.602.6686

2. Đ/c Hoàng Đức Luận - Phó Chánh văn phòng Huyện ủy.
Điện thoại: 0914.602.446

 

3. Đ/c Nguyễn Duy Huân - Phó Chánh văn phòng Huyện ủy.

Điện thoại: 0985.853.141