Thứ ba, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Phòng TC - KH

03/04/2019 11:16

 1. Ông Lê Việt Nam, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện.
Số điện thoại: 0914 920 178
Gmail: lvnam.quanba@hagiang.gov.vn