Thứ ba, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Phòng NN & PTNT

Phòng NN & PTNT

27/07/2017 15:38

 1. Ông Phạm Ngọc Pha, Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện

Sđt: 0989989557

Mail: pnpha.qba@hagiang.gov.vn

 

2. Ông Mùng Xuân Huynh, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện

Mail: mxhuynh.quanba@hagiang.gov.vn

 

3. Ông Bùi Văn Học,  Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện

Sđt: 0914801202

Mail: bvhoc.quanba@hagiang.gov.vn