Thứ ba, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Phòng TN - MT

Phòng Tài nguyên và môi trường

27/07/2017 15:36

1. Ông Phan Văn Trình, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

Sđt: 0988.129.779

Mail: pvtrinh.qba@hagiang.gov.vn

 

2. Ông Vũ Văn Học, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

Sđt: 01684632638

Mail: vvhoc.qba@hagiang.gov.vn