Thứ ba, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Phòng GD & ĐT

03/04/2019 11:18

1. Ông Lê Trung Thành, Trưởng phòng GD & ĐT huyện.
Số điện thoại: 0979 563 711
Gmail: ntthanh.qba@hagiang.gov.vn 

 

2. Bà Nguyễn Thị Bích Liên, Phó Trưởng phòng GD & ĐT huyện.

Số điện thoại: 0385 078 972

Gmail: ntblien.qba@hagiang.gov.vn 

 

3. Ông Cao Xuân Nghì,  Phó Trưởng phòng GD & ĐT huyện.

Số điện thoại: 0915 559 315

Gmail: cxnghi.qba@hagiang.gov.vn 

 

4. Ma Quang Thắng, Phó Trưởng phòng GD & ĐT huyện.

Số điện thoại: 0399 721 568

Gmail: mqthang.qba@hagiang.gov.vn