Thứ ba, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

27/07/2017 15:51

1. Ông Nguyễn Đăng Khoa, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện

Sđt: 0945084091

Mail: ndkhoa.qba@hagiang.gov.vn

 

2. Ông Vũ Minh Hoàng, Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện

Sđt: 0917101665

Mail: vmhoang.qba@hagiang.gov.vn