Thứ bảy, Ngày 30 Tháng 5 Năm 2020

Ủy ban nhân dân

Thông báo

(19/12/2019 13:38)

Thực hiện Công văn số: 1584/LĐTBXH-LĐVLBHXH, ngày 13/12/2019 của Sở Lao động-TBXH tỉnh Hà Giang về việc thông báo tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng viên tại CHLB Đức - Khóa 6 (năm 2020-2021).

Triển khai Quản Lý, thực hiện Chương trình XD NTM trên địa bàn huyện.

(17/10/2019 14:48)

Chương trình XD NTM của huyện trong thời gian qua đã có nhiều văn bản chỉ đạo về việc. Tuy nhiên qua kiểm ra thực tế tại các xã, quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc thi công các công trình còn chậm; Một số xã việc triển khai thi công công trình còn có tồn tại; Hồ sơ quyết toán còn chưa đầy đủ. Để kịp thời khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

Tiếp tục tăng cường công tác PCCC rừng trên địa bàn.

(17/10/2019 14:47)

Căn cứ văn bản số 25/BCĐ-KL ngày 11/10/2019 của BCĐ Chương trình MTQG PTLNBV của tỉnh Hà Giang về việc tăng cường công tác PCCCR.

Chương trình Công tác quý IV năm 2019 của UBND huyện.

(17/10/2019 14:45)

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch nhà nước theo Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện và Nghị quyết HĐND huyện giao năm 2019. UBND huyện xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong quý IV năm 2019

Kế hoạch tổ chức ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc huyện Quản Bạ năm 2019

(17/10/2019 14:44)

Thực hiện kế hoạch số: 173/KH-BTC, ngày 31/7/2019 của BTC kỷ niệm các ngày Lễ lớn tỉnh Hà Giang về việc tổ chức chương trình Du lịch "Qua những miền di sản ruộng bậc thang" và Lễ hội " Hoa tam giác mạch lần V, năm 2019". BTC các ngày Lễ lớn huyện Quản Bạ xây dựng kế hoạch tổ chức ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc huyện Quản Bạ năm 2019.

<< >>