Thứ ba, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Ủy ban nhân dân

Thông báo

(19/12/2019 13:38)

Thực hiện Công văn số: 1584/LĐTBXH-LĐVLBHXH, ngày 13/12/2019 của Sở Lao động-TBXH tỉnh Hà Giang về việc thông báo tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng viên tại CHLB Đức - Khóa 6 (năm 2020-2021).

<< >>