Thứ ba, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Xã Lùng Tám

Xã Lùng Tám

16/12/2014 09:37

1. Uỷ ban nhân dân xã Lùng Tám:
1.1. Bí thư: Nguyễn Việt Tiến
- Điện thoại: 0974 366 388

1.2. Chủ tịch: Tô Vũ Kinh
- Điện thoại: 0974 366 788