Thứ ba, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Xã Quyết Tiến

Xã Quyết Tiến

16/12/2014 09:36

1. Uỷ ban nhân dân xã Quyết Tiến:
1.1. Bí Thư: Trần Đức Mạnh
- Điện thoại: 01275666688
- Email: tdmanh.xquyettien@hagiang.gov.vn