Thứ bảy, Ngày 30 Tháng 5 Năm 2020

Phóng sự ảnh

Thăm dò ý kiến

Bạn đang tích lũy tài sản gì?
Bất động sản
Tài sản cố định
Tiền gửi ngân hàng
Tiền mặt
Vàng 2
Công an huyện Quản Bạ: Hiến máu cứu người.
Giọt máu hồng trao yêu thương - nghĩa cử cao đẹp. Hành động hiến máu cứu người là một trong những truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam thể hiện tinh thần tương thân, tương ái. Mặc dù hiện tại thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ ...