Danh sách văn bản

No Record Found
Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Số: 12/ HD-BCA-V05 21/05/2024 Hướng dẫn Thực hiện tiêu chí số 4 về " An ninh, trật tự đô thị" theo quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét, công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh
Số: 718/ QĐ-UBND 12/06/2024 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành của ngành Công thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Số: 978/ SGDĐT-GDTX-GDDT 07/06/2024 Thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10 hệ phổ thông dân tộc nội trú, Trường PTDT Nội trú Vùng cao Việt Bắc năm 2024
Số: 450/TB-UBND 05/06/2024 Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024
Số: 26/TB-UBND 03/06/2024 Thông báo Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Quản Bạ
Số: 2605/ QĐ-UBND 29/12/2023 Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Quản Bạ
Số: 543/ QĐ-UBND 03/06/2024 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung của ngành Công Thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Số: 09/QĐ- TCKH 12/04/2024 Quyết định Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2024 của huyện Quản Bạ
Số: 569/ QĐ-UBND 04/05/2024 Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản của Ngành Tài chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Số 354/ QĐ-BVHTTDL 19/02/2024 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 89/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh và Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam
Document Accordion

Liên kết website