Danh sách văn bản

No Record Found
Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Số: 2015/TB-CAH 07/09/2021 Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an huyện, Công an xã, thị trấn
Số: 1952/TB- CAH 07/09/2021 Các thủ tục hành chính bị bãi bỏ, mới ban hành, sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết công an cấp huyện, cấp xã.
Số: 433/ UBDT 13/08/2021 Quyết định phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025
Số: 5548/QĐ-BCA-C06 04/08/2021 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký cư trú và lĩnh vực xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an
Số: 23/2021/QĐ-TTg 29/07/2021 Quyết định quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19
Số: 1481/QĐ- UBND 28/07/2021 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của ngành Lao động- Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Số: 2284/ UBND- KTTH 28/07/2021 Công văn về việc thực hiện chính sách cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương khôi phục sản xuất
Số: 983/ QĐ- UBND 23/07/2021 Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Quản Bạ
Số 1481- QĐ/UBND 21/07/2021 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ của ngành Lao động- Thương binh và xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Số: 814/ SGDĐT- GDTX- CN 04/06/2021 Thông báo tuyển sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú Trung Ương năm 2021- 2022.
Document Accordion

Liên kết website

Thống kê truy cập