Content with Nhóm tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng .

Content with Nhóm tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng .

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
 • Quản Bạ: Công bố quyết định kiểm tra quy chế dân chủ đối với Đảng ủy xã Tùng Vài.
  Quản Bạ: Công bố quyết định kiểm tra quy chế dân chủ đối với Đảng ủy xã Tùng Vài.
 • “Chống phiền hà, sách nhiễu”- Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.
  “Chống phiền hà, sách nhiễu”- Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.
 • Học Bác từ tư tưởng, đạo đức đến phong cách làm việc và noi gương.
  Học Bác từ tư tưởng, đạo đức đến phong cách làm việc và noi gương.
 • Hồ Chí Minh - một mẫu mực của tinh thần khoan dung văn hóa
  Hồ Chí Minh - một mẫu mực của tinh thần khoan dung văn hóa
 • Nhận diện những thủ đoạn chống phá cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
  Nhận diện những thủ đoạn chống phá cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ trong bầu cử
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ trong bầu cử
 • Tả Ván: Học từ Bác phong cách làm việc
  Tả Ván: Học từ Bác phong cách làm việc
 • Nhân dân huyện Quản Bạ theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
  Nhân dân huyện Quản Bạ theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 • Nhân dân huyện Quản Bạ tình cảm, niềm tin và sự kỳ vọng.
  Nhân dân huyện Quản Bạ tình cảm, niềm tin và sự kỳ vọng.
 • Nhận diện và phản bác các âm mưu thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam
  Nhận diện và phản bác các âm mưu thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Quản Bạ: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
  Quản Bạ: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
 • Quản Bạ: Bồi dưỡng chuyên đề học tập và tìm hiểu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025.
  Quản Bạ: Bồi dưỡng chuyên đề học tập và tìm hiểu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025.
 • Quyết tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng ủy Công an huyện Quản Bạ
  Quyết tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng ủy Công an huyện Quản Bạ
 • Những bông hoa dân lên Đảng trước thềm Đại hội.
  Những bông hoa dân lên Đảng trước thềm Đại hội.
 • Kiên định bảo vệ chế độ chính trị.
  Kiên định bảo vệ chế độ chính trị.
 • Triệt phá, nũng đoạn luồng thông “xấu” trên không gian mạng.
  Triệt phá, nũng đoạn luồng thông “xấu” trên không gian mạng.
 • Xây dựng lực lượng
  Xây dựng lực lượng "tinh nhuệ" về bản lĩnh chính trị.
 • Xây dựng Đảng - không có vùng cấm.
  Xây dựng Đảng - không có vùng cấm.

Content with Nhóm tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng .

Content with Nhóm tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng .

Content with Nhóm tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng .

Content with Nhóm tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng .

Thống kê truy cập