Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Báo chí cách mạng trong kỷ nguyên công nghệ số.

23/03/2023 08:12 194 lượt xem

Báo chí Cách mạng Việt Nam được coi là pháo đài vững chắc trên mặt trận tư tưởng “không khói súng”. Trong kỷ nguyên công nghệ số như hiện nay, Báo chí cách mạng tiếp tục gắn vai trò, trách nhiệm cao trong phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Báo chí cách mạng trong kỷ nguyên công nghệ số.
Phó Chủ tịch UBND huyện Quản Bạ Sèn Thăng Long nhấn mạnh “Báo chí cách mạng là ngòi bút sắc trên mặt trận tư tưởng, là binh chủng tuyên truyền đắc lực của Đảng, nhà nước và địa phương” tại buổi làm việc với cán bộ, viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch huyện (Cơ quan truyền thông của địa phương).

Theo dòng chảy phát triển của đất nước, kỷ nguyên công nghệ số đang có những tác động không nhỏ đến công tác truyền thông cũng như xu hướng tiếp nhận thông tin của công chúng với dòng thông tin chuyển động 24/24h. Đây là nhiệm vụ đặt ra cho Báo chí cách mạng Việt Nam từ Trung ương đến địa phương phải có tư duy sắc bén, khối óc và nhãn quan toàn diện trong đổi mới  phương thức làm Báo. Tỉnh táo, bình tĩnh trong việc chọn lọc, xử lý, kiểm chứng thông tin, tránh để các thế lực thù địch có cơ hội trong lan truyền các thông tin xấu, độc.

Lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do Báo chí, các thế lực thù địch sử dụng các luận điệu đan xen giữa thực và ảo nhằm lai căng tạo ra một luồng thông tin đa chiều xấu, độc để truyền tải đến công chúng. Thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, chúng khai thác nguồn tài nguyên công nghệ số để lan truyền các thông tin nhanh với luận điệu xuyên tạc, bóp méo nhằm chống phá Đảng, nhà nước ta. Chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kích động, khủng bố, gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, tôn giáo.

Sự tinh vi trong thực hiện cuộc “diễn biến hòa bình” “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đòi hỏi mỗi người làm Báo cách mạng Việt Nam phải thực sự có những định hướng rõ ràng, kiên định gắn chặt chẽ với chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng trong thực hiện nghiệp vụ Báo chí. Nhận định từ sớm, từ xa các thủ đoạn, hành vi “lộng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí” của các thế lực thù địch để kịp thời ngăn chặn, loại bỏ các thông tin xấu, độc. Người làm Báo cách mạng phải tăng cường công tác định hướng dư luận xã hội trên tất cả các nền tảng truyền thông như: Báo hình, Báo nói, Báo in, Báo điện tử... Tính đến tháng 12/ 2022 cả nước có 06 cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực, 127 cơ quan báo chí, 670 cơ quan tạp chí, 72 cơ quan hoạt động phát thanh, truyền hình, 41.000 người hoạt động trong lĩnh vực báo chí, 19.356 nhà báo được cấp thẻ.

Trong cuốn sách “Yếu tố báo chí” của Bille Kavachi và Tom Roenstiel đã được Hội Nhà báo Việt Nam hợp tác chuyển ngữ sang Tiếng Việt có đề cập đến vấn đề "Nhà báo không còn quyết định những gì công chúng nên biết nữa", mà phải là "kiểm chứng thông tin nào là đáng tin cậy và sắp đặt chúng sao cho người dân có thể nắm bắt chúng một cách hiệu quả". Thấm nhuần  quan điểm chỉ đạo của Đảng: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Kiên định đường lối đổi mới của Đảng; Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.  Người làm Báo cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đất nước đổi mới đòi hỏi phải thực sự nhanh, nhạy, không ngừng nâng cao về bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng trong công tác định hướng dư luận. Phản ánh đúng, đủ, kịp thời các sự kiện chính trị của đất nước, các vấn đề xoay quanh đời sống xã hội được công chúng quan tâm. Mạnh dạn và kiên quyết đấu tranh trên mặt trận tư tưởng đối với những thông tin xấu, độc, nhằm bóp méo sự thật của các thế lực thù địch. Báo chí Cách mạng Việt Nam phải tiên phong, đón đầu luồng thông tin dư luận để kịp thời phân tích, phân minh, kiểm chứng rõ ràng giữa các thông tin đúng và sai nhằm định hướng công chúng. 

Nhà báo Phùng Đức Thọ, Báo Nhà Báo và Công luận Việt Nam bày tỏ quan điểm: Trong thời kỳ công nghệ số đang phát triển, vai trò của Báo chí (bao gồm các cơ quan Báo chí và đội ngũ phóng viên/nhà báo) phải cập nhật liên tục, áp dụng những thành quả của công nghệ số vào quá trình sản xuất tin, bài, tối ưu hoá dữ liệu đến quy trình xuất bản nội dung cần kết nối thuận tiện với độc giả. Do Báo chí có sự cạnh tranh rất lớn với các trang tin tức trên mạng xã hội vì vậy Báo chí cũng cần "sống chung" với nó để phát triển hệ sinh thái của riêng mình trên các mạng xã hội, nhưng nội dung thông tin của nhà Báo cách mạng trong hệ sinh thái này phải tạo sự khác biệt ở tính chính thống, tính khách quan minh bạch và luôn giữ được văn phong của Báo chí, đảm bảo vai trò trụ cột trong định hướng thông tin và dư luận xã hội. Dự trên cơ sở nền tảng là năng lực, uy tín của Đảng đã và đang lãnh đạo đất nước, phục vụ lợi ích cho nhân dân, được nhân dân thừa nhận, đưa đất nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được củng cố và nâng cao... Do đó, bằng ngòi bút của mình, người làm Báo cách mạng cần kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của thế lực thù địch bằng những luận cứ khoa học và lý luận thực tiễn.

Tại huyện Quản Bạ, mỗi nhà Báo, phóng viên luôn nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của mình trong bối cảnh đất nước, địa phương bước vào kỷ nguyên công nghệ số. Với đặc thù là huyện có 19 dân tộc cùng sinh sống, trình độ nhận thức của đồng bào còn thấp, dân cư sống rải rác không tập trung. Thấm nhuần và xác định kim chỉ nam trong thực hiện nghiệp vụ Báo chí cách mạng từ chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương của  Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Mỗi nhà Báo, phóng viên tại huyện đã tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động; Vận dng lý luận vào thực tiễn trong khai thác, sản xuất tin, bài đa dạng trên mọi lĩnh vực từ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội đến đảm bảo quốc phòng- an ninh tại địa phương, trọng tâm: Đưa Nghị quyết của các cấp đi vào cuộc sống của nhân dân;  Các chính sách hỗ trợ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Công tác tôn giáo, dân tộc;  Nêu gương và phát huy vai trò của đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số;  Biểu dương những cách làm hay, gương điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện. Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xuyên suốt “ Lấy xây để chống”, “Lấy cái đẹp để dẹp cái xấu”. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số cảnh giác trước những thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch.

Nhà Báo Phùng Quang Thọ, Báo Nhà Báo và Công Luận chia sẻ quan điểm

Đội ngũ phóng viên tại huyện đã tham mưu cho Ban giám đốc cơ quan trong đổi mới phương thức hoạt động truyền thanh, truyền hình. Ứng dụng Công nghệ thông tin, thành lập các kênh thông tin chính thống của huyện Quản Bạ trên nền tảng Facebook như: Group Thông tin Quản Bạ...

Mỗi phóng viên tại huyện là những dư luận viên trong việc nắm bắt các luồng thông tin chuyển động trên mạng xã hội. Tuyệt đối không “quan ngại, né tránh” trước những thông tin không chính thống được hiệu ứng đám đông “hastag, gắn thẻ tag, nhắc tên theo nhóm” của cộng đồng mạng. Xây dựng thế chủ động, sẵn sàng thích ứng trong kiểm chứng thông tin, sử dụng các luận điểm sắc bén của Báo chí cách mạng đấu tranh trực tiếp với những thông tin xấu, độc từ phía các thế lực thù địch, làm thất bại mọi âm mưu “phi chính trị hóa” trên không gian mạng của những phần tử cơ hội.

Phóng viên huyện Quản Bạ đổi mới trong làm Báo cách mạng.

Luật Báo chí sửa đổi năm 2015 là một minh chứng trong việc cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng ta về nền Báo chí Cách mạng Việt Nam. Luật đã có những quy định chặt chẽ hơn về nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu từng cơ quan Báo chí và các quy định về liên kết Báo chí, nhất là Báo chí điện tử trong kỷ nguyên công nghệ số. Người làm Báo cách mạng Việt Nam phải tuyệt đối trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; Vì lợi ích của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân; Góp phần nâng cao uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Nghiêm chỉnh thực hiện Hiến pháp, Luật Báo chí, Luật bản quyền và các quy định của pháp luật; Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nội quy, quy chế của cơ quan Báo chí nơi công tác. Hành nghề trung thực, khách quan, công tâm, không vụ lợi. Bảo vệ công lý và lẽ phải. Không làm sai lệch, xuyên tạc, che giấu sự thật, gây chia rẽ, kích động xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia, dân tộc. Nêu cao tinh thần nhân văn, tôn trọng quyền con người. Không xâm phạm đời tư, làm tổn hại danh dự, nhân phẩm, lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân. Chuẩn mực và trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác. Bảo vệ bí mật quốc gia, bí mật nguồn tin theo quy định của pháp luật. Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp. Tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, ngoại ngữ, phấn đấu vì một nền báo chí dân chủ, chuyên nghiệp và hiện đại. Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt; Bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Những người làm Báo cách mạng Việt Nam cam kết thực hiện những quy định trên, đó là bổn phận và nguyên tắc hành nghề, là lương tâm và trách nhiệm của người làm Báo.

 Trải qua các thời kỳ xây dựng và phát triển của đất nước, Báo chí cách mạng Việt Nam luôn thể hiện sức mạnh toàn diện là cơ quan ngôn luận chính thống của Đảng, nhà nước  đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đặc biệt là với thế hệ thanh, thiếu niên, những mầm non, chủ nhân tương lai của đất nước để chính họ là những chủ thể kiên định về lý tưởng, bản lĩnh vững chắc làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

 Sự lớn mạnh của Báo chí cách mạng Việt Nam đều gắn liền với sự lãnh đạo tài tình của Đảng cộng sản Việt Nam. Báo chí cách mạng sẽ tiếp tục là luận điểm sắc bén đánh chặn mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch và phần tử cơ hội trên tất cả các mặt trận. Qua đó, xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu, vững bước trên con đường  xã hội chủ nghĩa.

Hoàng Chính

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập