Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Công an huyện Quản Bạ: Đẩy mạnh thực hiện lời căn dặn “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” và “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”

29/05/2023 07:54 757 lượt xem

          Nhận thức được giá trị sâu sắc của 02 lời căn dặn “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” và “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” cùng với sự chỉ đạo của Công an tỉnh Hà Giang, Đảng ủy - lãnh đạo Công an huyện Quản Bạ đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai việc quán triệt, tuyên truyền và treo 02 bích chương “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” và “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” trong hội trường, phòng họp, nơi tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính của các đơn vị trực thuộc. Thường xuyên chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chính trị trong toàn lực lượng Công an huyện với chủ đề là 02 lời dăn cặn “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” và “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”. Đến nay, các đơn vị trực thuộc Công an huyện đều đã hoàn thành việc treo 02 bích chương và tổ chức cho cán bộ chiến sĩ học tập, tìm hiểu nội hàm, nội dung, ý nghĩa của hai lời căn dặn và cụ thể hóa, áp dụng vào thực tiễn công tác chuyên môn, sinh hoạt hàng ngày.

Công an huyện Quản Bạ: Đẩy mạnh thực hiện lời căn dặn “Danh dự là  điều thiêng liêng, cao quý nhất” và “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”
Công an huyện hỗ trợ nhân dân xây dựng nhà ở theo Quyết định 1953 BTV Tỉnh ủy (Ảnh tư liệu)

          Tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73, đồng chí Tổng Bí thư đã phát biểu, ghi nhận và nhấn mạnh chân lý “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”. 

          Vậy chúng ta cùng tìm hiểu “danh dự” là gì? Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, danh dự là kết quả của sự phấn đấu, hy sinh, rèn luyện không ngừng của Đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên về phẩm chất đạo đức, về trí tuệ, trình độ lý luận; về năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực tiễn; về bản lĩnh chính trị và sự nhạy cảm đặc biệt về chính trị; năng lực dự báo, nắm bắt và vận dụng đúng đắn quy luật khách quan; về mối quan hệ mật thiết với Nhân dân, giữ trọn niềm tin của Nhân dân. Theo Từ điển Tiếng Việt của Viện ngôn ngữ học thì “danh dự” là sự coi trọng của dư luận xã hội, dựa trên giá trị tinh thần, đạo đức tốt đẹp. Như vậy, ta có thể nhận định “danh dự” là một khái niệm trừu tượng đòi hỏi một phẩm chất về sự xứng đáng và tôn trọng, có ảnh hưởng đến cả vị thế xã hội và sự đánh giá của cá nhân hoặc tổ chức. Trong lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư, “danh dự” ở đây ta hiểu là danh dự của toàn lực lượng và của từng cán bộ, chiến sĩ CAND. 

          Bên cạnh đó, như chúng ta đã biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, Người suốt đời chăm lo công tác xây dựng Đảng, trong đó thường xuyên xây dựng, vun đắp danh dự, uy tín của Đảng - đội tiền phong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của giai cấp và dân tộc Việt Nam. Danh dự và uy tín là sự bảo đảm vững chắc vai trò lãnh đạo và cầm quyền của Đảng ta. Sự thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, cuộc kháng chiến oanh liệt chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ để giành và bảo vệ độc lập, thống nhất Tổ quốc; những thành tựu to lớn của sự nghiệp đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đã chứng minh điều đó. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chính là con người tiêu biểu nhất, là tấm gương sáng nhất để noi theo khi nói về danh dự, trách nhiệm. Khi nói về Bác, nhà văn Nguyễn Đình Thi đã có câu “Trên ngực áo kia không có một tấm Huân chương, và sau làn vải ngực áo này có một trái tim”; còn nhà văn Tố Hữu đã viết rằng “Mong manh áo vải hồn muôn trượng, hơn tượng đồng phơi những lối mòn”. Qua đó, ta nhận thức được cái hình thức bề ngoài không quan trọng, cái quan trọng nhất là bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và tất cả lý tưởng đều là vì Nhân dân.

          Danh dự, uy tín con người không thể đo đếm hay mua bằng vật chất, không bỗng dưng hoặc trong một chốc một lát có được, mà phải trải qua quá trình tu dưỡng, rèn luyện mới có. Danh dự của lực lượng CAND được thử thách qua thực tiễn cuộc sống, trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ Công an phải thực sự là người có danh dự, có lòng tự trọng, luôn ngay thẳng, cương trực, biết bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, thắng lợi của cách mạng quyết định và cũng là thước đo uy tín, danh dự của Đảng và niềm tin của Nhân dân. Đối với lực lượng CAND, danh dự và uy tín được tôi luyện, thử thách qua các cuộc chiến tranh và trong thời kỳ xây dựng, phát triển đất nước, với những chiến công nối tiếp chiến công, không ngừng bồi đắp nên truyền thống anh hùng, vẻ vang lực lượng trong suốt chặng đường 76 năm xây dựng và trưởng thành.

          Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Ai cũng thích của, thích tiền nhưng danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất”, qua đó muốn căn dặn mỗi cán bộ chiến sĩ, đảng viên Công an phải tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, không màng danh lợi, không vì lợi ích cá nhân mà làm ảnh hưởng, thậm chí chà đạp và làm mất đi danh dự của mình và lực lượng; phải luôn giữ bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định trước những cám dỗ, lợi ích vật chất phi pháp. Có thể thấy, lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư chính là là những lời nói tâm huyết từ trái tim của người đứng đầu Đảng, Nhà nước, khiến cho những người lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ, đảng viên lực lượng CAND phải suy nghĩ và hành động sao cho xứng đáng với mong mỏi và danh dự của người đảng viên cộng sản.

          Tại Đại hội XIII, Đảng ta đã định hướng: Xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đồng thời cũng xác định: “Quan tâm xây dựng lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn xã hội cơ sở đủ mạnh, đáp ứng đòi hỏi nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở”, đây là căn cứ, tiền đề quan trọng để Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an thực hiện chủ trương “tăng cường cơ sở”, xây dựng Công an xã chính quy. Đồng chí Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đã khẳng định bố trí Công an xã chính quy chính là cách để lực lượng Công an được gần dân hơn, nắm chắc tình hình, phục vụ Nhân dân tốt hơn, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc hơn; Công an xã chính quy thực sự là chỗ dựa của Nhân dân, theo phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”. Điều này một mặt thể hiện trách nhiệm, tinh thần chủ động, sẵn sàng, tận tụy vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an, mặt khác thể hiện sự uy tín, sự tin yêu của Nhân dân đối với lực lượng Công an, Nhân dân luôn coi Công an là chỗ dựa vững chắc, là “nơi tìm đến” khi gặp khó khăn, hoạn nạn.

          Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy cán bộ đảng viên: “Quan tâm đến đời sống của quần chúng thì quần chúng sẽ theo ta, ta được lòng dân thì ta không sợ gì cả, nếu không được lòng dân thì ta không thể làm tốt công tác”. Đồng thời, Người cũng khẳng định dân là “gốc của nước”, gốc có vững thì cây mới bền. Tư tưởng “lấy dân làm gốc” đã được đúc kết và là bài học lịch sử trong suốt chiều dài hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Do đó, việc triển khai xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy là một nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức chiến lược, giúp lực lượng Công an gần gũi, sát cơ sở, sát Nhân dân. Những vấn đề phát sinh và nguyện vọng của Nhân dân về an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở sẽ được tiếp nhận, giải quyết kịp thời, đầy đủ.

          Lời căn dặn “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” không chỉ thể hiện ở góc độ giải quyết công việc chuyên môn của mình, mà còn thể hiện ở góc độ tình cảm, tình thương và trách nhiệm cộng đồng của lực lượng Công an. Mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND đứng trước những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn luôn tích cực, chủ động thăm hỏi, hỗ trợ, động viên kịp thời, cùng đồng cam cộng khổ với Nhân dân để “máu của mình hòa vào máu Nhân dân”, “để mồ hôi của mình hòa cùng nước mắt của dân”… Bên cạnh đó, lời căn dặn cũng đặt ra yêu cầu lực lượng Công an từ Trung ương đến cơ sở phải luôn sâu sát, gần dân, lắng nghe dân, tôn trọng dân, bảo vệ dân; duy trì sợi dây gắn bó mật thiết với Nhân dân, thực hiện “4 cùng” với dân; tinh tế, nhạy bén trong nhận diện “đối tượng”, “tội phạm” để bảo vệ Nhân dân.

          Qua những nội dung trên, ta thấy lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Tô Lâm vừa là danh dự, vừa là niềm tự hào, trách nhiệm lớn lao của lực lượng và mỗi cán bộ chiến sĩ CAND trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Hai lời căn dặn có mỗi quan hệ biện chứng sâu sắc, nhắc nhở mỗi cán bộ chiến sĩ CAND phải luôn ghi nhớ, thấm nhuần và tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện nhiệm vụ thật tốt, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

          Để tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống anh hùng, nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, triển khai thực hiện tốt 02 lời căn dặn nêu trên, Công an huyện tiếp tục đưa ra và tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và định hướng như sau:

          - Thứ nhất, đối với lực lượng Tham mưu CAND: Giữ vững vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt trong công tác tham mưu chiến lược, chiến thuật về bảo đảm ANTT, xứng đáng là “bộ óc thứ hai”, là “cánh tay nối dài” của lãnh đạo, chỉ huy. Đối với lãnh đạo, chỉ huy lực lượng tham mưu phải là những người giỏi, tinh thông về nghiệp vụ chuyên môn; nắm chắc các quy định pháp luật, có hiểu biết sâu rộng về các lĩnh vực đời sống, xã hội để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác theo phương châm “pháp luật chắc”, “nghiệp vụ sắc”, “đắc nhân tâm”. Đối với người cán bộ tham mưu phải luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; luôn chủ động trong các mặt công tác, trong mọi tình huống, phương án. Phải rèn luyện đức tính trung thực, thật thà, khoa học, trung thành; đồng thời phải có niềm đam mê với nghề. Phải rèn luyện và luôn thể hiện tính chuyên nghiệp, nhạy bén, tỉ mỉ, cẩn thận, suy nghĩ sâu sắc, toàn diện, thấu đáo trong giải quyết các vấn đề; chủ động nắm, phân tích, đánh giá tình hình, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy. Chú trọng ứng dụng công nghệ mới nâng cao hiệu quả chỉ huy, điều hành của lãnh đạo Công an các cấp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu CAND. Xứng đáng với truyền thống, bản chất tốt đẹp của lực lượng tham mưu CAND “Trung thành - Tận tụy; Mưu trí - Sáng tạo; Đoàn kết - Lập công”.

          - Thứ hai, đối với lực lượng An ninh nhân dân: Chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở trong mọi tình huống để kịp thời tham mưu với lãnh đạo, chỉ huy và cấp ủy chính quyền các chủ trương, chính sách, giải pháp, cơ chế phù hợp. Triển khai các biện pháp nghiệp vụ làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; bảo vệ an ninh, an toàn các sự kiện, mục tiêu quan trọng. Phải coi trọng và lấy thước đo cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân làm tiêu chí, hiệu quả của công tác bảo vệ ANTT. Phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân về âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, “thành lập Nhà nước Mông” của các thế lực thù địch, phản động. Xác định công tác vận động quần chúng, tranh thủ người có uy tín, chức sắc trong vùng dân tộc, tôn giáo tham gia đảm bảo ANTT là nội dung công tác trọng tâm, xuyên suốt.

          - Thứ ba, đối với lực lượng Cảnh sát Giao thông - trật tự: Phải luôn xác định là lực lượng chủ công, nòng cốt trên mặt trận bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), kiềm chế, phòng tránh tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông. Chủ động nắm chắc tình hình, tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền, Ban An toàn giao thông, lãnh đạo chỉ huy Công an huyện chỉ đạo, huy động các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể và nhân dân tham gia công tác giữ gìn TTATGT tại các địa phương, cơ sở. Đặc biệt là công tác tham mưu, huy động lực lượng Công an xã, thị trấn cùng tham gia công tác đảm bảo TTATGT tại cơ sở. Song song với đó, cần phải thường xuyên quan tâm, thực hiện tốt công tác phòng ngừa, xử lý sai phạm, tiêu cực, tham nhũng trong lực lượng Cảnh sát giao thông, đặc biệt là trong hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật giao thông; siết chặt kỷ luật, kỷ cương và chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm, tiêu cực. Đồng thời, mỗi cán bộ chiến sĩ phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tiếp công dân, xác định “vui vẻ, kiên trì, nhẫn nại, chịu khó lắng nghe và hướng dẫn, giải thích tận tường” là điều bắt buộc, không thể thiếu trong quá trình tiếp xúc, làm việc với nhân dân.

          - Thứ tư, đối với lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội: Tiếp tục bám nắm địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên kiểm tra đôn đốc các cá nhân, tổ chức đến làm ăn, sinh sống trên địa bàn thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của mình, làm tốt công tác đăng ký tạm trú, khai báo lưu trú; đặc biệt là quản lý cư trú đối với người nước ngoài; không để cho các đối tượng xấu lợi dụng xâm nhập, cư trú bất hợp pháp. Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tích cực vận động người dân không tàng trữ, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, góp phần ngăn ngừa tội phạm sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ gây án. Thực hiện tốt lời huấn thị của cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn khi nói về lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH: “Nhiệm vụ của công tác trật tự là thi hành luật lệ nhưng không chỉ phạt, chỉ bắt mà việc chính là ngăn ngừa, chỉ dẫn cho nhân dân tránh lỗi lầm… người Công an trật tự là người cán bộ mang huy hiệu Công an, tiêu biểu của trật tự chính quyền nên luôn luôn phải giữ gìn tư cách, chớ hách dịch, hủ hóa, cần phải thực sự là bạn dân, là cán bộ gương mẫu…”.

          - Thứ năm, đối với lực lượng Cảnh sát điều tra: Đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát điều tra phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ nghiệp vụ để xứng đáng với vai trò chủ công, nòng cốt trong phòng, chống và điều tra tội phạm. Chủ động tham mưu, ban hành các chương trình, kế hoạch, biện pháp phòng ngừa và trấn áp tội phạm, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật từ khâu tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm đến khởi tố, điều tra, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo không để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm. Điều tra, giải quyết xử lý triệt để các vụ án theo thẩm quyền; nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm trong đó lấy công tác phòng ngừa là trọng tâm, then chốt.

          - Thứ sáu, đối với lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp: Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định pháp luật về thi hành án phạt tù, đảm bảo phục vụ tốt yêu cầu điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. Chủ động, kịp thời phân công cán bộ chiến sĩ bảo vệ an toàn tuyệt đối các phiên tòa tại chỗ và lưu động, áp giải, phối hợp cưỡng chế, hỗ trợ thi hành bản án; quản lý, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng, tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật đối với chiến sĩ nghĩa vụ tham gia CAND. Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước về công tác thi hành án hình sự trên địa bàn huyện. Phối hợp với cấp ủy chính quyền các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị xây dựng các mô hình giúp đỡ phát triển kinh tế, tạo việc làm để tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù.

          - Thứ bảy, đối với công tác xây dựng phong trào và bảo vệ an ninh Tổ quốc: Luôn xác định đây là công tác cơ bản, chiến lược lâu dài trong đảm bảo ANTT, là cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền, ngành Công an với Nhân dân. Phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia vào công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở, đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm về ANTT. Chú trọng nhiệm vụ giữ vững tiêu chí về ANTT trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tổ chức thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, tăng cường nghiên cứu, xây dựng các mô hình tự quản về ANTT phù hợp tình hình thực tế địa bàn, nhất là tại các địa bàn biên giới, địa bàn phức tạp về ANTT. Từ đó, góp phần phát huy, nâng cao tinh thần tự phòng, tự quản của quần chúng nhân dân, xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới.

          Trên cơ sở các nội dung đã nêu trên, Công an huyện Quản Bạ quyết tâm, phấn đấu xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, thể hiện ý chí, trách nhiệm, khát vọng và niềm tin xây dựng huyện Quản Bạ trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh, mỗi người dân trên địa bàn được hưởng thụ cuộc sống ấm no, hạnh phúc; luôn xứng đáng với sự tin yêu của lãnh đạo Công an tỉnh, cấp ủy chính quyền và nhân dân huyện Quản Bạ. Góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hà Giang giàu đẹp, phồn thịnh./.

La Dương - Công an huyện Quản Bạ

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập