Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

NHỮNG NGƯỜI GIỮ RỪNG XANH

19/09/2023 15:38 459 lượt xem

Quản Bạ là huyện cửa ngõ của công viên địa chất toàn cầu UNESSCO Cao nguyên đá Đồng Văn không chỉ được biết đến là vùng đất của di tích đá xám, mà đây còn là vùng đất của những cánh rừng xanh được bảo vệ và phát triển trong thời gian qua bởi những người giữ rừng mang tên “Kiểm lâm viên”.