Kinh tế

Quản Bạ đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa.

07/09/2021 21:59 11 lượt xem

Những năm qua, huyện Quản Bạ luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Qua đó, nhiều hộ gia đình đã tích cực thực hiện, góp phần cải thiện đời sống, tăng thu nhập, thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển.

Quản Bạ đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa.
Quản Bạ đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa.

Huyện Quản Bạ có tổng đàn trâu, bò trên 24.900 con, trong đó đàn trâu 6.990 con, đàn bò 17.910 con. Trong thời gian qua, UBND huyện chỉ đạo làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, tổ chức triển khai thành lập các chốt chặn kiểm tra, kiểm soát, phun khử trùng tại một số xã dọc quốc lộ 4C và các xã biên giới; tiêm phòng đầy đủ vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm. Bên cạnh đó, huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo và triển khai các cơ chế hỗ trợ cho nhân dân phát triển chăn nuôi, thực hiện các hình thức chăn nuôi bò vỗ béo, ngựa, bò sinh sản, chăn nuôi lợn theo hình thức đầu tư có thu hồi tại các xã; chủ động trong công tác chỉ đạo phòng chống đói rét, phòng chống dịch bệnh, bởi vậy đàn gia súc phát triển ổn định. 

Trong những năm tới, để đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Huyện Quản Bạ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại, hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã theo hướng an toàn dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, chú trọng tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả chăn nuôi bằng việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật, thực hiện công tác tiêm phòng, phòng, chống dịch bệnh, sử dụng con giống lai có năng suất, chất lượng cao; bảo tồn, phát triển giống vật nuôi bản địa có giá trị, tìm kiếm thị trường; quy hoạch bãi chăn thả, trồng cỏ phục vụ chăn nuôi...Đó sẽ là điều kiện, giải pháp tốt cho ngành chăn nuôi của huyện ngày một phát triển, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn./

Đỗ Hà

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập