Thông tin tuyên truyền

Quản Bạ. Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

12/04/2024 16:47 63 lượt xem

Ngày 11/4, UBND huyện phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở xã, thôn/bản/tổ dân phố về tiếp cận các chính sách và giải pháp về giảm nghèo, các chính sách có liên quan thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, chính sách trợ giúp xã hội cho cán bộ cơ sởtrên địa bàn huyện.

Quản Bạ. Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo viên thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh truyền đạt 4 nội dung chuyên đề về: Tổng quan Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Lập kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững; Hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; Chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội của Trung ương và của tỉnh.

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp huyện, xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố kiến thức quản lý; phương pháp xây dựng kế hoạch, lập dự án và tổ chức thực hiện các nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Cập nhật, hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức thực hiện các quy định mới về chính sách trợ giúp xã hội của Chính phủ và của HĐND tỉnh Hà Giang đã ban hành đến đội ngũ trực tiếp thực hiện chính sách trợ giúp xã hội cấp xã, trưởng thôn/tổ dân phố. Qua đó giúp tập huấn, bồi dưỡng đúng đối tượng, đảm bảo đúng nội dung các chính sách, văn bản pháp quy về triển khai chương trình cho lớp tập huấn, đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Hoàng Tâm

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập