Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quản Bạ: Khai giảng lớp bồi dưỡng “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.”

24/04/2021 08:48 25 lượt xem

Ngày 23/4, huyện Quản Bạ đã khai giảng lớp bồi dưỡng học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tới dự và tham gia giảng dạy có đồng chí Lò Sỉ Chảo – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 483 học viên là cán bộ, đảng viên thuộc các chi bộ, đảng bộ trên địa bàn toàn huyện. Trong thời gian 5 ngày với 5 lớp bồi dưỡng chuyên đề, từ 23/4-28/4/2021, các học viên sẽ được nghe báo cáo viên truyền đạt về những nội dung cơ bản, điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó, tập trung vào những vấn đề cốt lõi như: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Cùng với đó, các báo cáo viên cũng đã dành nhiều thời gian phân tích làm rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Những định hướng, các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030; Chỉ ra những nhiệm vụ mà Đảng bộ huyện Quản Bạ cần tập trung triển khai để đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống.
Việc triển khai nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên của huyện Quản Bạ nắm vững và thực hiện đúng nội dung, tinh thần của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời sau nghiên cứu, học tập sẽ tự xây dựng chương trình hành động thực hiện gắn với chức năng nhiệm vụ của địa phương, đơn vị mình đang công tác, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch mà huyện đã đề ra.
 


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập