Nông thôn mới

Quản Bạ: Lễ phát động phong trào xây dựng Nông thôn mới và ra quân xây dựng cổng hàng rào đẹp năm 2024 tại xã Đông Hà.

12/04/2024 16:44 67 lượt xem

Ban chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới xã Đông Hà, huyện Quản Bạ vừa qua đã tổ chức Lễ phát động phong trào xây dựng Nông thôn mới và ra quân xây dựng cổng hàng rào đẹp năm 2024. Tham dự lễ phát động có lãnh đạo các cơ quan huyện phụ trách xã; Cấp ủy, chính quyền và đông đảo cán bộ, công chức, Nhân dân trên địa bàn xã tham gia.

Quản Bạ: Lễ phát động phong trào xây dựng Nông thôn mới và ra quân xây dựng cổng hàng rào đẹp năm 2024 tại xã Đông Hà.
Không khí sôi nổi tại lễ phát động phong trào xây dựng Nông thôn mới và ra quân xây dựng cổng hàng rào đẹp năm 2024 tại xã Đông Hà

Năm 2015, xã Đông Hà đạt chuẩn xã Nông thôn mới của huyện Quản Bạ, kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư, kiên cố hóa, đời sống, mức hưởng thu của nhân dân được nâng lên; cảnh quan đường làng, ngõ xóm thêm sáng- xanh- sạch- đẹp; Nhân dân tại địa phương tin tưởng vào chủ trương, đường lối của các cấp; tình hình an ninh nông thôn được giữ vững. Tại Lễ phát động, Ban chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới xã Đông Hà đã kêu gọi cán bộ, công chức và Nhân dân tại địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả, bền vững phấn đấu thực hiện hoàn thành bộ tiêu chí NTM nâng cao tại xã theo lộ trình đã đề ra. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn xã đã tham gia các hoạt động trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu thứ 3 tại nhóm 06 hộ gia đình tại thôn Thông Nhất như: tiến hành dọn dẹp, phát quang, khơi thông cống rãnh trục đường nhóm hộ; hỗ trợ hướng dẫn các hộ gia đình chỉnh trang nhà cửa, trồng hàng rào cây xanh; xây dựng cổng chào vào hộ gia đình.

Không khí sôi nổi, hăng hái tham gia các hoạt động trong xây dựng khu dân kiểu mẫu thứ 3 tại xã Đông Hà đã thể hiện tinh thần quyết tâm vượt khó để xây dựng thành công những khu dân cư kiểu mẫu sáng, xanh, sạch đẹp tại địa phương. Qua đó, góp phần thực hiện chủ trương về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu của huyện Quản Bạ, để chủ trương này thực sự đi vào cuộc sống, thay đổi căn bản về nếp sống cũ của Nhân dân sang nếp sống mới phù hợp, văn minh, tiến bộ hơn.

Hoàng Chính

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập