Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tăng cường việc đi cơ sở của đội ngũ cán bộ.

06/10/2021 09:37 98 lượt xem

Hiện tại toàn huyện Quản Bạ có trên 1.390 cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện; 282 cán bộ, công chức cấp xã. Kế thừa và phát huy tư tưởng “lấy dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua việc chấn chỉnh, thay đổi nề nếp, tác phong, phong thái làm việc đối với đội ngũ cán bộ được huyện Quản Bạ quan tâm thực hiện quyết liệt. Trong đó công tác tăng cường đi cơ sở, bám nắm tình hình nhân dân được coi là thước đo đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ tại huyện, qua đó tạo mối quan hệ mật thiết giữa cán bộ với nhân dân.

Tăng cường việc đi cơ sở của đội ngũ cán bộ.
Đoàn thanh niên xã Nghĩa Thuận hỗ trợ nhân dân xây dựng nhà ở theo Quyết định 1953 của BTV Tỉnh ủy

Xác định nhiệm vụ, trách nhiệm và vai trò mỗi một cán bộ từ huyện đến cơ sở đều là những sợi dây chỉ đỏ kết nối bền chặt giữa Ý Đảng và lòng dân, anh Sân Tiến Phúc hiện đang công tác tại UBND xã Nghĩa Thuận luôn chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của cá nhân theo từng quý để thực hiện, trong đó là dành nhiều thời gian bám sát thôn, bản, cuộc sống của nhân dân địa phương. Bởi với anh Phúc, khi nắm bắt tốt tâm tư, nguyên vọng, khó khăn cũng như vướng mắc của nhân dân. Sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc tuyên truyền, vận động, đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương tới nhân dân.

Anh Sân Tiến Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thuận chia sẻ: Bản thân tôi luôn xác định nhân dân, đồng bào chính là yếu tố khách quan phản ánh việc hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ tại cơ sở, chính vì vậy với cương vị là Phó Chủ tịch UBND xã tôi thường xuyên dành nhiều thời gian đi về các thôn, bản nắm bắt tình hình dân cư, định hướng và tuyên truyền nhân dân trong phát triển kinh tế. Với cán bộ tại cơ sở như chúng tôi việc 3 biết là “biết nói dân nghe, biết nghe dân nói, biết làm dân tin” là rất cần thiết.

Anh Vàng Hồ Kháng, thôn Phín Ủng, xã Nghĩa Thuận nói: Là một người dân của xã Nghĩa Thuận, tôi thường xuyên được các cán bộ tại huyện và xã xuống định hướng và động viên trong việc phát triển kinh tế. Từ động lực của cấp ủy, chính quyền và điểm tựa từ gia đình hiện tôi đã thành lập HTX dịch vụ nông nghiệp Nghĩa Thuận chuyên cung cấp cây giống, bao tiêu sản phẩm Hồng không hạt và canh tác một số diện tích cây nông nghiệp tiềm năng khác.

Cùng với đó, việc cán bộ thường xuyên về với cơ sở, với nhân dân của huyện Quản Bạ còn được thể hiện rõ khi cán bộ và nhân dân đồng lòng, đoàn kết thực hiện các chương trình hỗ trợ, tạo sinh kế như: Chung tay XD NTM, cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế.. Đây là yếu tố, là bài học kinh nghiệm tạo cho đội ngũ cán bộ tại huyện củng cố thêm tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân. Vừa là nâng cao bản lĩnh, chuyên môn nghiệp vụ, vừa là đổi thay tác phong, thái độ phục vụ nhân dân.

Rõ ràng thấy rằng, đến nay diện mạo nông thôn tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quản Bạ đã có bước phát triển theo hướng tích cực, mức hưởng thực về tinh thần, vật chất của đồng bào các dân tộc đã được nâng lên. Đó là những kết quả khách quan phản ánh đúng, phản ánh đủ việc tạo mối quan hệ bền chặt giữa Cấp ủy, chính quyền với nhân dân thì việc gì khó cũng có thể vượt qua. Thực tế chứng minh rằng, nơi nào cấp ủy, chính quyền quan tâm, người đứng đầu thể hiện rõ quyết tâm và sự quyết liệt trong chỉ đạo đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, biết dựa vào dân mà triển khai chính sách, nơi ấy sẽ có chuyển biến, thành tựu rõ rệt.  

Hoàng Chính

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập